Skip to Content

Reaktor tuottamaan arkkitehtuuri-asiantuntijapalveluja väestötietojärjestelmän uudistushankkeeseen

7.6.2017 9.00
Tiedote

Väestörekisterikeskus (VRK) on valinnut Reaktor Innovations Oy:n (Reaktor) tuottamaan arkkitehtuuri-asiantuntijapalveluja Väestörekisterikeskuksen Henkilötietojen uudistamishankkeeseen (HETI-hanke). Hankinta tehtiin EU-tasoisena kilpailutuksena.

HETI-hankkeen tavoitteena on uudistaa nykyistä väestötietojärjestelmää ja kehittää sen henkilötietojen ylläpito- ja tietopalvelujen käytettävyyttä, laatua, ajantasaista saatavuutta ja tietoturvaa vuosina 2017-2020. Hanke tulee tukee vahvasti digitalisaatiota, ja se on jatkoa vuonna 2014 päättyneelle väestötietojärjestelmän rakennustietojen uudistamiselle (RAKI).

Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen sähköinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmässä on tiedot myös rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä. Se on maamme eniten käytetty perusrekisteri.

HETI-hankkeen arkkitehtuurivaiheessa kuvataan uuden väestötietojärjestelmän henkilötietoihin liittyvien osuuksien toiminta-, tieto- ja teknologia-arkkitehtuuri, laaditaan teknologiavalintaehdotus sekä suunnitellaan arkkitehtuuri siten, että hankkeen toteutusvaihe voidaan aloittaa syksyllä 2017.

”Reaktorin tarjous oli tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin. Odotamme yhteistyöltä kestäviä ratkaisua, mutta myös tuloksia, joilla saadaan nopeita hyötyjä. Tämä toteutuu, kun toiminnallisia tarpeita ja teknologian tuomia mahdollisuuksia arvioidaan ennakkoluulottomasti. Tavoitteenamme on tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja ja rakentaa arkkitehtuuri, joka takaa palvelujen erinomaisen käytettävyyden ja turvallisuuden, mutta hyödyntää myös täysimääräisesti uuden teknologian mahdollisuuksia”, sanoo ICT-johtaja Pekka Rehn Väestörekisterikeskuksesta.

"On valtavan suuri kunnia päästä mukaan näin historiallisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävään hankkeeseen. Reaktorilaisille on hyvin motivoivaa päästä tekemään tällaisia projekteja, joissa rakennetaan kansalaisille äärimmäisen kriittisiä järjestelmiä ja joiden on pakko onnistua", sanoo turvallisuustoimialan johtaja Sampo Pasanen Reaktorilta.

Nyt allekirjoitettu sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, ICT-johtaja Pekka Rehn, p. 029 535 046, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Reaktor Innovations Oy, Director, High Security Sampo Pasanen, p. 050 5643 129, etunimi.sukunimi[at]reaktor.com