Skip to Content

Besök på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen kräver tidsbokning

Utgivningsdatum 20.1.2022 9.00 | Ändrad 20.1.2022 kl. 9.43
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begränsar kundservicen på sina serviceställen för att förhindra spridningen av coronaviruset. För att uträtta ärenden på våra serviceställen boka alltid tid på förhand.

Kom inte till serviceställen om du har symtom på luftvägsinfektion eller om du är i karantän på grund av att du blivit utsatt för coronaviruset. Följ karantäninstruktionerna när du anländer från utlandet. Se instruktionerna på thl.fi.

Våra telefontjänster betjänar kl. 9-12. Också våra elektroniska tjänster betjänar normalt. Vi rekommenderar att du i första hand sköter dina ärenden med oss per telefon eller via våra elektroniska tjänster.

I webbtjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet går det att beställa flera olika intyg och dem får man genast i bruk. Namnändringsansökan kan man också göra elektroniskt i webbtjänsten Namnändring.

Så här bokar du tid till kundtjänsten

Om du inte kan sköta dina ärenden elektroniskt eller per telefon kan du boka tid till ett av våra serviceställen.

Övergången till den elektroniska tidsbeställningen förbättrar både kundernas och personalens säkerhet när de inte behöver tillbringa tid i väntrummet.

I webbtjänsten för tidsbeställnig finns endast för följande tjänster:

  • Ändring av personuppgifter
  • Registrering av utlänningar
  • Vigsel
  • Notarius publicus

Ändring av personuppgifter och prövning av hinder mot äktenskap går även att sköta elektroniskt eller per post.
I andra tjänster är tidsbokning inte möjlig, för de kräver inte besök hos myndigheten.

Ska du returnera en ansökan som gjorts i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Vår kundtjänst tar emot färdiga ansökningar och identifierar personen som lämnar in ansökan. Vi behandlar inte ansökan under kundbesöket.

Genom att bekanta dig med anvisningarna för tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande får du utifrån dina svar exakta råd om vilka bilagor som ska bifogas till ansökan och vem som ska underteckna ansökan.
Det lönar sig att bekanta sig med anvisningen, eftersom det därefter är mycket smidigare att göra en ansökan.

Se anvisningen
Gå till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande