Yhdistys, näin siirryt Suomi.fi-valtuuksiin

Katso-palvelun käyttö on päättynyt. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Yhdistysten tulee hoitaa Suomi.fi-valtuudet kuntoon, jotta sähköinen asiointi Veron, Kelan ja muiden viranomaisten kanssa sujuu jatkossa.  
 
Asiointipalveluihin tunnistaudutaan vahvoilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.  

Yhdistyksen puheenjohtaja voi asioida Verohallinnon palveluissa ilman erillistä valtuutta

Jos olet yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai sinulla on nimenkirjoitusoikeus yksin, voit asioida yhdistyksen puolesta ilman erillistä valtuutta OmaVerossa, tulorekisterissä, Lomake.fissä ja Ilmoitin.fissä.

Lue Verohallinnon ohjeet yhdistyksille


Katso-rooleja korvaavat valtuusasiat löydät kunkin viranomaisen ohjeista

Jokainen Katso-rooli on vaihdettava Suomi.fi-valtuuksiin, jotta eri asiointipalveluiden käyttöä voi jatkaa Katson alasajon jälkeen. On myös tärkeää huomioida, että valtuusasioita voi tulla lisää ja niiden käytön ja tarpeen asioinnissa määrittelee aina kustakin asiointipalvelusta vastaava viranomainen.

Parhaat ohjeet Katson korvaamiseen asiointipalveluissa löydät kunkin viranomaisen omista ohjeista.

Katso-rooleja vastaavat valtuusasiat, excel


Miten yhdistys voi valtuuttaa  

Riippuen yhdistyksen säännöissä olevasta edustamisoikeudesta, yhdistyksen tulee joko 

 1. edustamissäännöissä nimenkirjoitusoikeus yksin:
  valtuuttaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksista
   
 2. edustamissäännöissä ei nimenkirjoitusoikeutta yksin:
  rekisteröidä ensin valtuutusoikeudet virkailijavaltuuttamispalvelussa ja tämän jälkeen hallinnoida valtuuksia Suomi.fi-valtuuksissa

Voit varmistaa yhdistyksesi rekisteröidyt edustamisoikeudet ostamalla rekisteriotteen yhdistysrekisterin tietopalvelusta. Rekisteriote maksaa 3,22 euroa (sis. ALV 24 %). Siirry yhdistysrekisterin tietopalveluun.


Alta löydät ohjeet kummallekin yhdistystyypille. 


1. Ohje yhdistykselle, jossa yksi henkilö voi edustaa yhdistystä yksin

Yhdistys voi valtuuttaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa, jos jollakin henkilöllä on oikeus edustaa yhdistystä yksin (nimenkirjoitusoikeus yksin) ja nimenkirjoittajien tiedot ovat ajan tasalla yhdistysrekisterissä. 

Esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtajalla voi olla oikeus edustaa yhdistystä yksin. Suomi.fi-palvelu tarkistaa edustamisoikeuden PRH:n yhdistysrekisteristä.


Klikkaa kuva suuremmaksi


Joissain tapauksissa kirjautuminen Suomi.fi-valtuuksiin ei onnistu, vaikka henkilölle on merkitty yhdistysrekisteriin oikeus edustaa yhdistystä yksin. Tee silloin tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin prh.fi-sivujen palautelomakkeella. Valitse lomakkeella kohta ”Yhdistykset”. Kirjoita tekstikenttään, että Suomi.fi-valtuuttaminen ei onnistu, ja lisäksi seuraavat tiedot:

 • yhdistyksen Y-tunnus
 • henkilön nimi, jolla valtuuttaminen ei onnistu
 • sähköpostiosoite vastausta varten.

Näin valtuutat Suomi.fi-valtuuksissa itsepalveluna 

 1. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa suomi.fi/valtuudet
 2. Valitse: Yrityksen valtuudet 
 3. Valitse yhdistys, jonka puolesta haluat antaa valtuuden ja jatka palveluun
 4. Valitse: Anna valtuuksia
 5. Valitse valtuustyyppi  
  Valitse "Asiointivaltuus", jos haluat että valtuutettu voi toimia yhdistyksen puolesta sähköisissä asiointipalveluissa. Voit valita myös ”Valtuutusoikeuden” eli oikeuden antaa yhdistyksen puolesta yksin asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuudet -palvelussa. Huomioi, että valtuutusoikeutetun tulee antaa valtuutusoikeuden saamisen jälkeen itselleen asiointivaltuus, jos hänen on tarkoitus asioida sähköisissä asiointipalveluissa. 
 6. Valitse osapuolet
  Lisää valtuutettava. Asiointivaltuuden voi antaa henkilön lisäksi myös esim. tilitoimistolle. 
 7. Valitse valtuusasiasiat
  Valtuusasia määrittää esim. mitä asiointivaltuudella voi tehdä. Esimerkiksi Verohallinto ohjeistaa heidän nettisivuillaan mitä valtuuksia tulee olla, jotta asiointi heidän palvelussaan onnistuu. Yleisin on "Veroasioiden hoito", jolla voi hoitaa kaikkia yhdistyksen veroasioita Omaverossa. "Veroilmoittaminen"-valtuusasialla voi hoitaa yhdistyksen asioita Lomake.fi ja Ilmoitin.fi-palveluissa, mutta ei Omaverossa. 
 8. Valtuuden voimassaoloaika ja vahvistaminen 
  Lopuksi määritä vielä voimassaoloaika ja vahvista valtuus.

2. Yhdistys, jossa kukaan ei voi edustaa yhdistystä yksin

Suomi.fi-valtuuksien itsepalvelussa voi yhdistysrekisteritietoperusteisesti valtuuttaa vain yhdistys, jonka nimenkirjoitussäännössä jäsenellä on yksinedustusoikeus.

Jos yhdistyksen nimenkirjoitussäännössä edellytetään esimerkiksi kahta tai useampaa edustajaa yhdessä ja silloin itsepalvelua ei voi käyttää, vaan yhdistyksen vastuuhenkilölle tulee rekisteröidä valtuutusoikeus hakemuksella. Tämän jälkeen hän voi myöntää asiointivaltuuksia itselleen ja muille Suomi.fi-valtuuksissa.

Toimi näin virkailijavaltuuttamispalvelussa

 • Selvitä ensin virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeista, mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset hakemuksen tekemiseen ja miten voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi.
   
 • Täytä valtuushakemus virkailijavaltuuttamispalvelussa vasta kun olet perehtynyt ohjeisiin. Hakemuksen teko ei onnistu ilman ohjeisiin tutustumista. 
   
 • Nimenkirjoittajat voivat allekirjoittaa valtuushakemuksen suomalaisella vahvan tunnistautumisen välineellä eli verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortin varmenteella. Muussa tapauksessa lähetä allekirjoitettu valtuushakemuksen tuloste ja tarvittavat liitteet käsiteltäväksi postitse.  
   
 • Henkilöt, joille on haettu virkailijavaltuuttamispalvelussa valtuutusoikeus, voivat itsenäisesti hallinnoida yhdistyksen asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuuksissa. Käytännössä valtuutusoikeutetut voivat omatoimisesti antaa asiointivaltuuksia haetuissa valtuusasioissa valitsemilleen henkilöille tai yrityksille. He voivat voi antaa asiointivaltuuden myös itselleen. 
   
 • Asiointivaltuudet saaneet henkilöt asioivat saamillaan valtuuksilla asiointipalveluissa kuten Verohallinnon, Kelan tai Tullin palveluissa. 
   
 •  Suosittelemme, että yhdistys hakee valtuushakemuksella valtuutusoikeutta tarvittaviin valtuusasioihin esim. nimenkirjoittajille. Vaihtoehtoisesti yhdistys voi hakea tarvittavat asiointivaltuudet esim. työntekijälleen tai tilitoimistolle.
   
 • On hyvä huomioida, että jos yhdistys hakee valtuushakemuksella asiointivaltuutta, yhdistys ei voi itse hallinnoida antamiaan asiointivaltuuksia. Yhdistys tarvitsee tässä tapauksessa virkailijan apua asiointivaltuuden mitätöintiin ja uudelleen valtuuttamiseen.

Klikkaa kuva suuremmaksi