Lupa päämiehen omaisuuden vuokraamiseen tai sijoittamiseen

Tarvitset luvan, kun vuokraat päämiehesi omistaman kiinteistön tai luovutat päämiehellä olevan maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta toisen käytettäväksi määräaikaisella sopimuksella yli viideksi vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi kuin vuodeksi päämiehen täysi-ikäisyyden alkamisesta. Esimerkiksi pellonvuokrasopimus edellyttää lupaa.

Tarvitset luvan myös, jos vuokraat päämiehesi omistaman huoneiston määräaikaisella sopimuksella pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi päämiehen täysi-ikäisyyden alkamisesta. Tämä koskee myös asumisoikeusasuntoa.

Toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei tarvitse hakea lupaa, ellei irtisanomisaika ole niin pitkä, että sopimus rinnastuu yli viisi vuotta voimassa olevaan määräaikaiseen sopimukseen.

Et tarvitse lupaa, kun sijoitat päämiehesi omaisuutta tavallisimpiin sijoituskohteisiin. Tällaisia sijoituskohteita ovat esimerkiksi kotimaiset tai ETA-alueen pörssiosakkeet tai sijoitusrahasto-osuudet (UCITS). Jos kyseessä on erikoissijoitusrahasto (non-UCITS), tarvitset luvan sijoituskohteiden hankkimiselle.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Toimi näin

 • Täytä hakemus ja toimita se liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon. 

Täytä lomake

 • Hakemuksesi käsittely nopeutuu,kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Pyydämme tarvittaessa sinulta täydennystä.

 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.

Tarvittavat asiakirjat

Kun haet lupaa kiinteän omaisuuden tai huoneiston vuokraamiselle, tarvitset lupahakemuslomakkeen ja tarvittaessa erillisen päämiehen suostumus oikeustoimeen -lomakkeen  lisäksi seuraavat liitteet

 • Vuokrasopimus tai sen luonnos
 • Maanvuokra- tai muun vastaavan oikeuden edelleen vuokrauksessa alkuperäinen vuokrasopimus (kiinteistön vuokraus)

 • Isännöitsijätodistus (huoneiston vuokraus)

 • Asiantuntijan arvio tai muu luotettava selvitys vuokran riittävyydestä

 • Jos luovuttajana on kuolinpesä, jonka osakas päämies on, jäljennös perukirjasta ja jäljennösmahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta

 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, hakemukseen liitetään hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Kun haet lupaa päämiehen omaisuuden sijoittamiselle osakkeisiin tai rahastoihin, tarvitsetlupahakemuslomakkeen ja tarvittaessa erillisen päämiehen suostumus oikeustoimeen -lomakkeen lisäksi seuraavat liitteet

 • Osakkeet, merkintäoikeudet: yhtiöjärjestys, viimeisin tilinpäätös
 • Osuuskunnan osuudet: osuuskunnan säännöt, viimeisin tilinpäätös

 • Joukkovelkakirjalainat: lainaehdot

 • Rahasto-osuudet: sijoitusrahaston säännöt

 • Optiot ja termiinit: tapauskohtaisesti riittävä selvitys johdannaissopimuksen ehdoista jaoptionasettajan taloudellisesta asemasta

 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, hakemukseen liitetään hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Muistilista

 • Harkitse, onko suunniteltu toimenpide päämiehesi edun mukainen
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Varmista, että et ole esteellinen toimimaan edunvalvojana toimenpiteessä. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on toimenpiteessä vastapuolena, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.

 

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Hinta

Lupapäätöksen hinta on 184 euroa. 

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.          

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet