Väestötietojen käytön edellytykset

Nämä ehdot koskevat kaikkia väestötietojen käyttäjiä. Luethan siis ehdot huolella ennen väestötietopalveluiden käyttöönottoa. 

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Väestötietojärjestelmän tietojen käyttö edellyttää aina tietolupaa, jonka Digi- ja väestötietovirasto myöntää käyttäjäorganisaatiolle. Tietoluvan on noudatettava lakia väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009). 

Lisäksi käyttäjäorganisaation on sitouduttava tietoluvan ehtoihin:   

  • Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä.  

  • VTJ-tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, ellei edelleen luovutuksesta ole säädetty laissa. 

  • Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen tietosuojalain tai muun lain mukaan oikeus.  

Digi- ja väestötietovirastolla on oikeus vaatia väestötietoja käyttävältä organisaatiolta kirjallinen selvitys tietojen turvallisesta käsittelystä muun muassa silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Tietojen luovuttamisesta veloitetaan palvelukohtaiset maksut, jotka valtiovarainministeriö on määrittänyt. Hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti luovutettujen tietoyksiköiden eli tietojen lukumäärään. Tarkempaa tietoa hinnoista saat kunkin palvelun sivuilta. 

Väestötietojärjestelmän tietojen käyttö edellyttää aina Digi- ja väestötietoviraston käyttäjäorganisaatiolle myöntämää, väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaista tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista tietoluvan ehtoihin.  

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Digi- ja väestötietoviraston tapauskohtaisesti myöntämää lupaa. Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen tietosuojalain tai muun lain mukaan oikeus.

Digi- ja väestötietovirastolla on oikeus vaatia käyttäjäorganisaatiolta kirjallinen selvitys tietojenkäsittelyn turvallisuuden järjestelyistä mm. silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen luovuttamisesta veloitetaan valtiovarainministeriön asetuksella määrätyt palvelukohtaiset maksut. Hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti luovutettujen tietoyksiköiden lukumäärään.

Katso myös

Väestötietojärjestelmän turvakiellon käytännesäännöt