Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun Digi- ja väestötietovirasto on sen vahvistanut.

Valtuutuksen vahvistaminen

Voit hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista, jos sinut on nimetty toisen henkilön laatimassa edunvalvontavaltakirjassa valtuutetuksi.  Valtuutuksen vahvistamisen edellytyksenä on, että valtakirjan allekirjoittanut henkilö (valtuuttaja) on heikentyneen terveydentilansa vuoksi tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Valtuutuksen vahvistamista varten sinun on hankittava lääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava luotettava selvitys valtuuttajan terveydentilasta.

Voit hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista myös silloin, kun sinut on valtakirjassa nimetty varavaltuutetuksi ja varsinainen valtuutettu on esteellisyyden, sairauden tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Varsinainen valtuutettu voi olla esteellinen esimerkiksi silloin, kun asiassa vastapuolena on valtuutettu itse, hänen lapsensa tai puolisonsa tai joku, jota valtuutettu edustaa. Vastapuolia ovat esimerkiksi myyjä ja ostaja, vuokranantaja ja vuokralainen tai kuolinpesässä leski ja perilliset.

Voit hakea edunvalvontavaltakirjan vahvistamista myös silloin, kun sinut on nimetty edunvalvontavaltakirjassa toissijaiseksi valtuutetuksi ja varsinainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan tai luopuu siitä.

Toimi näin

  • Hanki lääkärinlausunto valtuuttajasta edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista varten
  • Täytä hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi.
  • Toimita hakemus, lääkärinlausunto ja alkuperäinen edunvalvontavaltakirja postitse Digi- ja väestötietovirastolle taikka toimita ne jonkin toimipisteemme postilaatikkoon. 
  • Asian käsittelyä nopeuttaa, jos hakemuksen liitteenä on valtuuttajan lausuma ja / tai valtuuttajan aviopuolison lausuma. Valtuuttajan lausuma tarvitaan siinä tapauksessa, että hän ymmärtää valtuutuksen merkityksen. Valtuuttajan lausuman lisäksi tarvitaan yleensä myös hänen aviopuolisonsa lausuma. 

Hinta ja kulut: 

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskeva päätös maksaa 130 euroa.

Käsittelyaika: 

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen käsittely kestää noin kolme kuukautta. Käsittelyaikaan vaikuttaa käsiteltävänä olevien asioiden määrä ja vaativuustaso. 

Voit nopeuttaa oman asiasi käsittelyä täyttämällä hakemuksen huolellisesti ja liittämällä siihen kaikki tarvittavat asiakirjat. Käsittelemme hakemukset pääasiassa niiden saapumisjärjestyksessä.

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen käsittelyaika 

Keskimääräinen käsittelyaikamme on 2–3 kuukautta. Yksittäistapauksissa asian käsittely kestää tällä hetkellä pidempään. 

Voit nopeuttaa asiasi käsittelyä toimittamalla kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla. Tutustu huolellisesti tarvittaviin liitteisiin verkkosivuillamme.

Jos haluat kiirehtiä hakemuksesi käsittelyä, lähetä pyyntö kirjallisesti perusteluineen turvapostissa. Valitse osoite [email protected]

Usein kysyttyä valtuutettuna toimimisesta

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteeseen:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma–pe klo 9–15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected] Huomaa, että alkuperäisen edunvalvontavaltakirjan voi toimittaa vain postitse tai tuomalla sen palvelupaikkaamme. 

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet