Valtuutetun toiminnan valvonta

Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja voi itse antaa tarkempia määräyksiä sitä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Sen lisäksi valtuuttajalla on velvollisuuksia raportoida toiminnastaan viranomaisille. 

Omaisuusluettelo

Valtuutetun on kolmen kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta annettava Digi- ja väestötietovirastolle omaisuusluettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan. Valtuuttaja ei voi valtakirjassa vapauttaa valtuutettua velvollisuudesta antaa omaisuusluettelo holhousviranomaiselle. Omaisuusluettelo laaditaan valtuutuksen vahvistamishetken tilanteen mukaan. Jos valtuuttaja myöhemmin saa omaisuutta, jonka osalta valtuutetulla on kelpoisuus edustaa valtuuttajaa (esim. tulee kuolinpesän osakkaaksi), luettelo saadusta omaisuudesta (esim. perukirja) on annettava kuukauden kuluessa.

Omaisuusluettelo - valtuuttaja 

Ohje

Tilinpitovelvollisuus

Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuuttajan edustamista tämän taloudellisissa asioissa, valtuutettu on velvollinen pitämään kirjaa valtuuttajan varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Hänen ei kuitenkaan tarvitse tehdä asioiden hoidosta erillistä vuositiliä viranomaiselle, jollei valtuuttaja ole tätä valtakirjassa edellyttänyt.

Jos valtuutus koskee valtuuttajan edustamista muissa kuin taloudellisissa asioissa, valtuutettu on velvollinen pitämään sellaista kirjaa, että hän voi tehdä selon niistä toimenpiteistä, joihin hän on valtuuttajan puolesta ryhtynyt.

Velvollisuus antaa tietoja holhousviranomaiselle

Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuuttajan edustamista tämän taloudellisissa asioissa, valtakirjassa voidaan määrätä, että valtuutetun tulee määräajoin, kuitenkin enintään vuosittain, antaa Digi- ja väestötietovirastolle tili.

Vaikka valtakirjassa ei ole määräystä tilin antamisesta, holhousviranomainen voi pyytää valtuutettua tekemään tilin tehtävänsä hoitamisesta, jos siihen on syytä.

Valtuutettu on velvollinen pyydettäessä antamaan Digi- ja väestötietovirastolle edellä tarkoitetun tilin ja muut tehtäväänsä koskevat tarpeelliset tiedot, tositteet ja asiakirjat sekä esittämään hoidettavanaan olevat arvopaperit. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun pankista on otettu yhteyttä holhousviranomaiseen ja ilmoitettu epäselvyyksistä valtuuttajan asioiden hoidossa tai kun valtuuttajan läheinen on ilmoittanut viranomaiselle siitä, että valtuutettu hoitaa tehtäväänsä epäasianmukaisesti. Pelkästään se seikka, että lähiomainen ei saa valtuutetulta tietoa valtuuttajan asioiden hoitamisesta, ei välttämättä ole epäasianmukaista tehtävän hoitamista. Valtuutettua sitoo myös salassapitovelvollisuus.

Vuositili - valtuuttaja 

Ohje

 

Yksityiset valvontajärjestelyt

Valtuuttaja voi valtakirjassa määrätä myös yksityisistä valvontajärjestelyistä. Hän voi esimerkiksi määrätä, että valtuutetun pitää määräajoin tehdä tili jollekin läheiselleen tai yksityiselle tilintarkastustoimistolle. Valtuuttaja voi myös valtakirjassa velvoittaa valtuutetun näyttämään määräajoin tiliotteet jollekin läheiselleen, esimerkiksi muille lapsilleen. 

Usein kysyttyä

Toimi näin

  • Tehtävän alkaessa laadi omaisuusluettelo hoidettavanasi olevista varoista ja veloista. Toimita omaisuusluettelo liitteineen kolmen kuukauden kuluessa holhousviranomaiselle. 

Omaisuusluettelo - valtuuttaja

  • Säilytä tositteet huolellisesti, vaikka tiliä ei Digi- ja väestötietovirastolle tarvitse tehdä.
    Jos edunvalvontavaltuutus koskee taloudellisia asioita, ja valtakirjassa määrätty tilivelvollisuudesta. Täytä valtuutetun vuositili. 

Vuositili - valtuuttaja

  • Vaikka valtakirjassa ei olisi määräystä tilin antamisesta, holhousviranomainen voi velvoittaa valtuutetun antamaan selvityksen tehtävänsä hoitamisesta, jos siihen on syytä.
    Valtuutettuna olet pyydettäessä velvollinen antamaan holhousviranomaiselle tilin ja muut tehtävääsi koskevat tarpeelliset tiedot, tositteet ja asiakirjat sekä esitettävä hoidettavanasi olevat arvopaperit. Tämä vain pyydettäessä.

Usein kysyttyä tilivelvollisuudesta ja velvollisuudesta antaa tietoja

Muistilista

  • Tarkista ja lue läpi päätös valtuutuksen vahvistamisesta ja edunvalvontavaltakirja.
  • Tarkista onko päätöksessä tai  edunvalvontavaltuutusvaltakirjassa määrätty vuositilivelvollisuutta.

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet