Edunvalvontavaltuutetun toiminnan valvonta

Valtuutetun on tunnollisesti pidettävä huolta valtuuttajan oikeuksista ja edistettävä hänen parastaan. Ennen kuin valtuutettu tekee päätöksen tehtäviinsä kuuluvassa asiassa, hänen on tiedusteltava valtuuttajan mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos valtuuttaja ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Omaisuusluettelon antaminen

Valtuutetun on kolmen kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta annettava Digi- ja väestötietovirastolle omaisuusluettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, jotka ovat hänen hoidossaan. Jos valtuuttaja myöhemmin saa omaisuutta, jonka osalta valtuutetulla on kelpoisuus edustaa valtuuttajaa, luettelo saadusta omaisuudesta on annettava kuukauden kuluessa.

Tilinpitovelvollisuus

Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuuttajan edustamista tämän taloudellisissa asioissa, valtuutettu on velvollinen pitämään kirjaa valtuuttajan varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista.

Jos valtuutus koskee valtuuttajan edustamista muissa kuin taloudellisissa asioissa, valtuutettu on velvollinen pitämään sellaista kirjaa, että hän voi tehdä selon niistä toimenpiteistä, joihin hän on valtuuttajan puolesta ryhtynyt.

Velvollisuus antaa tietoja Digi- ja väestötietovirastolle

Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuuttajan edustamista tämän taloudellisissa asioissa, valtakirjassa voidaan määrätä, että valtuutetun tulee määräajoin, kuitenkin enintään vuosittain, antaa Digi- ja väestötietovirastolle tili.

Vaikka valtakirjassa ei ole määräystä tilin antamisesta, dvv voi pyytää valtuutettua antamaan tilin tehtävänsä hoitamisesta, jos siihen on syytä. Valtuutettu on velvollinen pyydettäessä antamaan Digi- ja väestötietovirastolle edellä tarkoitetun tilin ja muut tehtäväänsä koskevat tarpeelliset tiedot, tositteet ja asiakirjat sekä esittämään hoidettavanaan olevat arvopaperit

Toimi näin

  • Tehtävän alkaessa laadi omaisuusluettelo hoidettavanasi olevista varoista ja veloista. Toimita omaisuusluettelo liitteineen kolmen kuukauden kuluessa holhousviranomaiselle. 

Omaisuusluettelo - valtuuttaja

  • Säilytä tositteet huolellisesti, vaikka tiliä ei Digi- ja väestötietovirastolle tarvitse tehdä.
  • Jos edunvalvontavaltuutus koskee taloudellisia asioita, ja valtakirjassa määrätty tilivelvollisuudesta. Täytä valtuutetun vuositili. 

Vuositili - valtuuttaja

  • Vaikka valtakirjassa ei olisi määräystä tilin antamisesta, holhousviranomainen voi velvoittaa valtuutetun antamaan selvityksen tehtävänsä hoitamisesta, jos siihen on syytä.
  • Valtuutettuna olet pyydettäessä velvollinen antamaan holhousviranomaiselle tilin ja muut tehtävääsi koskevat tarpeelliset tiedot, tositteet ja asiakirjat sekä esitettävä hoidettavanasi olevat arvopaperit. Tämä vain pyydettäessä.

Muistilista

  • Tarkista ja lue läpi päätös valtuutuksen vahvistamisesta ja edunvalvontavaltakirja.
  • Tarkista onko päätöksessä tai  edunvalvontavaltuutusvaltakirjassa määrätty vuositilivelvollisuutta.

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–15

Palvelunumero 0295 536 256

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

 

Suomen väkiluku 5 544 514