Valtuutetulla ei ole oikeutta toimia

Valtuutetulla ei ole oikeutta toimia ja edustaa valtuuttajaa asioissa, joita ei ole määritelty valtakirjassa.

Kiinteää omaisuutta koskee erityissääntely. Kiinteää omaisuutta ovat esimerkiksi omalla maalla olevat rakennukset ja metsätilat. Kiinteää omaisuutta eivät ole esimerkiksi asunto-osakkeet ja vuokramaalla olevat rakennukset.

Kiinteää omaisuutta et saa valtuutettuna

  • myydä
  • kiinnittää tai
  • pantata

ellei valtakirjassa ole nimenomaisesti niin määrätty.

Jos valtakirjassa ei ole tällaista määräystä, valtuuttajalle voidaan määrätä edunvalvoja näitä toimia varten.

Huomioithan, että valtuutettuna et ole oikeutettu lahjoittamaan valtuuttajan omaisuutta, ellei valtakirjassa ole nimenomaisesti niin määrätty. Lahjan antamista varten ei ole mahdollista määrätä myöskään edunvalvojaa.

Toimi näin

  • Jos sinulla ei oikeutta valtuutettuna toimia valtuuttajan puolesta, voit tehdä ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. 
  • Voit tehdä ilmoituksen täyttämällä alla olevan lomakkeen. 

Täytä ilmoitus

 

Hinta

Palvelu on ilmoituksen tekijälle maksuton. 

Palvelu on pääsääntöisesti maksullinen ilmoituksen kohteelle.

  Asia tullut vireille vuonna 2020:

Asia tullut vireille vuonna 2021 tai 2022:

Holhousviranomaisen käräjäoikeudelle tekemä edunvalvojan määräämiseen johtava hakemus  152 €/hakemus 172 €/hakemus
Holhousviranomaisen käräjäoikeudelle tekemä edunvalvojan määräämiseen johtava hakemus, jos käsittely edellyttää viranomaisen läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa 324 €/hakemus 344 €/hakemus

 

Maksua ei peritä, jos ilmoituksen kohteena olevan henkilön nettotulot, mukaan luettuina rahana annetut sosiaaliset etuudet, ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa.

Käsittelyaika

Arvioitu käsittelyaika on 6 kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika saattaa alittua tai ylittyä riippuen käsiteltävänä olevien asioiden määrästä ja vaativuudesta. Käsittelyaikaan vaikuttaa ratkaisevasti lääkärinlausunnon saaminen.             

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet