Valtuutetulla ei ole oikeutta toimia

Valtuutetulla ei ole oikeutta toimia ja edustaa valtuuttajaa asioissa, joita ei ole määritelty valtakirjassa.

Kiinteää omaisuutta koskee erityissääntely. Kiinteää omaisuutta ovat esimerkiksi omalla maalla olevat rakennukset ja metsätilat. Kiinteää omaisuutta eivät ole esimerkiksi asunto-osakkeet ja vuokramaalla olevat rakennukset.

Kiinteää omaisuutta et saa valtuutettuna

  • myydä
  • kiinnittää tai
  • pantata

ellei valtakirjassa ole nimenomaisesti niin määrätty.

Jos valtakirjassa ei ole tällaista määräystä, valtuuttajalle voidaan määrätä edunvalvoja näitä toimia varten.

Huomioithan, että valtuuttajana et ole oikeutettu lahjoittamaan valtuuttajan omaisuutta, ellei valtakirjassa ole nimenomaisesti niin määrätty. Lahjan antamista varten ei ole mahdollista määrätä myöskään edunvalvojaa.

Toimi näin

Täytä Digi- ja väestötietoviraston sivuilla oleva hakemus edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin ja toimita se virastoon.  

Hakemus

Liitä hakemukseen yksityishenkilön suostumus edunvalvojan tehtävään.Jos esität edunvalvojan tehtävään yleistä edunvalvojaa, hakemukseen ei tarvitse liittää yksityishenkilön suostumusta edunvalvojan tehtävään.

Suostumuslomake

Hinta

Palvelu on maksullinen.

Edunvalvojan määrääminen maksaa 113  euroa /päätös. Maksua ei peritä, jos valtuuttajan nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa.

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–15

Palvelunumero 0295 536 256

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet