Ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröinti

Kun lapsi syntyy ulkomailla, hänen tietonsa tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle, jotta lapsi voidaan tallentaa väestötietojärjestelmään. Ilmoitukseen on liitettävä lapsen alkuperäinen syntymätodistus. Syntymätodistus saattaa olla tarpeellista laillistaa ja käännättää.

Ulkomailla asuva suomalainen on velvollinen päivittämään henkilötietonsa ilmoittamalla ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta ja nimenmuutoksesta. Jotta ulkomailla tapahtunut henkilötietomuutos voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee asiasta toimittaa alkuperäinen ja antomaassa virallisesti laillistettu todistus/asiakirja Suomeen. Myös virallisesti oikeaksi todistettu (julkisen notaarin/Notary Public) ja laillistettu jäljennös voidaan hyväksyä.

Ruotsissa asuva Suomen kansalainen:

Velvollisuus ei koske Suomen kansalaisia Ruotsissa, koska tietojen välittämisestä on solmittu erillinen valtiosopimus. Kaksoiskansalaisten on kuitenkin ilmoitettava muutoksista.

Käännös:

Asiakirjan tulee olla virallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos käännös tehdään ulkomailla, se on laillistettava. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tai Suomen edustuston virkamiehen tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Ilmoituslomake ja passikopio:

Liitä asiakirjaan ilmoituslomake syntymästä, kuolemasta, avioliitosta tai parisuhteen rekisteröinnistä sekä kopiot asianosaisten passeista.

Lasten syntymätodistuksessa mainitaan yleensä molemmat vanhemmat. Jos vanhemmat ovat keskenään avioliitossa lapsen syntyessä, on lapsi automaattisesti aviolapsi.

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, tulee isyys vahvistaa, ennen kuin lapselle voidaan merkitä Suomessa isä.

Jos avopuolisoille, joista vain isä on Suomen kansalainen syntyy lapsi ulkomailla, ei lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuutta isyyden tunnustamisen ja vahvistamisen jälkeenkään. Kansalaisuuden saa jättämällä täytetyn Kansalaisuusilmoitus-lomakkeen (KAN 4) joko paikallispoliisille Suomessa tai Suomen edustustoon ulkomailla. Käsin täytettävän lomakkeen voi tulostaa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta http://www.migri.fi/. Kansalaisuusilmoituksen voi myös tehdä sähköisesti.

Kun lapsen tiedot on tallennettu väestötietojärjestelmään, vanhemmille lähetetään Ote väestötietojärjestelmästä josta käy ilmi mm. lapsen nimet, vanhemmat ja henkilötunnus.

Toimi näin 

  • Täytä ilmoituslomake. 

Ilmoita ulkomailla syntynyt lapsi 

  • Toimita lapsen alkuperäinen syntymätodistus ja alkuperäiset vanhemmuuden vahvistamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon.
  • Jos olet Suomen kansalainen voit toimittaa asiakirjat myös Suomen edustustoon.
  • Asiakirjat voi olla tarpeellista laillistaa tai käännättää.

Katso erillinen laillistusohje

Hinta

Maksuton

Usein kysyttyä

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen Digi- ja väestötietoviraston turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–15

Palvelunumero 0295 536 320

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Katso myös

Suomen kansalaiset voivat toimittaa asiakirjat osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari tai asioida Suomen edustustoissa. 

Suomen edustustot