Ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröinti

Kun lapsi syntyy ulkomailla, hänen tietonsa tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle, jotta lapsi voidaan tallentaa väestötietojärjestelmään. Ilmoitukseen on liitettävä lapsen alkuperäinen syntymätodistus. Syntymätodistus saattaa olla tarpeellista laillistaa ja käännättää.

Ilmoita ulkomailla syntyneestä lapsestasi Digi- ja väestötietovirastolle. Tällöin hänet rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Suomalainen henkilötunnus lapselle voidaan antaa, jos hän asuu Suomessa ja rekisteröinnin edellytykset täyttyvät tai jos hän asuu ulkomailla, mutta on Suomen kansalainen.

Suomessa oleskelevan henkilön ulkomailla syntynyt ja asuva lapsi voidaan merkitä vanhemmalle lapseksi väestötietojärjestelmään. Tällöin hänelle ei anneta henkilötunnusta, ennen kuin hän muuttaa Suomeen.

Lapsen synnyttänyt henkilö on äiti ja huoltaja suoraan lain nojalla.

Eri sukupuolta olevien vanhempien avioliiton aikana syntynyt lapsi

Jos lapsen vanhemmat ovat eri sukupuolta ja avioliitossa keskenään ja lapsi on syntynyt avioliiton aikana, äidin aviopuoliso on lapsen isä. Lapsen kummatkin vanhemmat ovat myös automaattisesti huoltajia. Lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden, jos toinen tai molemmat vanhemmat ovat Suomen kansalaisia. Jotta lapsen isyys voidaan todeta avioliiton perusteella, tulee vanhempien avioliitto olla tallennettu Suomen väestötietojärjestelmään. Jos avioliittoa ei ole tallennettu väestötietojärjestelmään, se tulee ensin ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastoon.

Eri sukupuolta olevien vanhempien avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, tulee isyys olla vahvistettu, ennen kuin isyys voidaan tallentaa Suomen väestötietojärjestelmään. Isyydestä ja huollosta ulkomailla annettu päätös voidaan tunnustaa ilman eri vahvistusta Suomessa tietyin edellytyksin. Jos lapsi ja molemmat vanhemmat oleskelevat Suomessa, eikä isyyttä ole vahvistettu muualla, voidaan isyys yleensä vahvistaa myös Suomessa. Jos vain isä on Suomen kansalainen, lapsi ei saa automaattisesti Suomen kansalaisuutta isyyden tunnustamisen ja vahvistamisen jälkeenkään. Kansalaisuutta varten tulee tehdä kansalaisuusilmoitus Maahanmuuttovirastoon.

Kahden äidin lapsi

Jos lapsella on kaksi äitiä, on synnyttänyt äiti lapsen vanhempi ja huoltaja. Ulkomailla annettu päätös ei-synnyttäneen äidin vanhemmuudesta ja huollosta voidaan tunnustaa tietyin edellytyksin. Lapsi saa Suomen kansallisuuden automaattisesti synnyttäneeltä äidiltä. Jos vain ei-synnyttänyt äiti on Suomen kansalainen, lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksella. Kansalaisuutta varten tulee tehdä kansalaisuusilmoitus Maahanmuuttovirastoon.

Kun lapsen tiedot on tallennettu väestöjärjestelmään, teille lähetetään ote väestötietojärjestelmästä.

Toimi näin 

  • Täytä ilmoituslomake. 

Ilmoita ulkomailla syntynyt lapsi 

  • Toimita lapsen alkuperäinen syntymätodistus ja alkuperäiset vanhemmuuden vahvistamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon.
  • Jos olet Suomen kansalainen voit toimittaa asiakirjat myös Suomen edustustoon.
  • Asiakirjat voi olla tarpeellista laillistaa tai käännättää.

Katso erillinen laillistusohje

Ohjeet ulkomaisten asiakirjojen toimittamiseen

Hinta

Maksuton

Usein kysyttyä

Etkö löytänyt vastausta sivuiltamme?

Yhteystietomme

Huomaathan, että löydät keskimääräiset käsittelyajat sivuiltamme.

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen Digi- ja väestötietoviraston turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 320

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Katso myös

Suomen kansalaiset voivat toimittaa asiakirjat osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari tai asioida Suomen edustustoissa. Jos toimitat asiakirjat edustustolle edelleen lähetettäväksi  Digi- ja väestötietovirastolle,  edustusto perii tästä palvelustaan hinnastonsa mukaisen maksun.

 Suomen edustustot