Ilmoitus ulkomailla solmitusta avioliitosta

Jos olette solmineet avioliiton ulkomailla, ilmoittakaa tieto Digi- ja väestötietovirastoon. Siten tieto avioliitosta voidaan rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään ja henkilötiedot pysyvät ajan tasalla. Avioliiton solmimisen yhteydessä muuttunut sukunimi voidaan  rekisteröidä samalla.

Jos olet Suomen kansalainen, sinulla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet henkilötiedot Suomen väestötietojärjestelmään.

Avioliiton rekisteröimiseksi teidän tulee toimittaa alkuperäinen ulkomaisen viranomaisen antama vihkitodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Kun tieto avioliitosta on tallennettu väestötietojärjestelmään, teille lähetetään ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi mm. aviopuolisoiden nimet ja avioliiton solmimispäivä.

Jos Digi- ja väestötietovirasto ei merkitse väestötietojärjestelmään ilmoittamaanne tietoa, saatte siitä päätöksen.

Voitte hakea Digi- ja väestötietovirastolta oikaisua tähän rekisterimerkintää koskevaan päätökseen 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä saatte ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Muuttuneen sukunimen rekisteröinti

Avioliiton solmimisen yhteydessä muuttunut sukunimi voidaan myös rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa. Sukunimen muutoksen tulisi ilmetä joko vihkitodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli uusi sukunimi ei kuitenkaan ilmene vihkitodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksesta, voi Digi- ja väestötietovirasto tietyin edellytyksin rekisteröidä sukunimenmuutoksen myös oman ilmoituksenne perusteella. Tämä on mahdollista, mikäli asuinpaikka on Suomessa.

Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset

Ruotsista tieto avioliitosta välitetään virkateitse Suomen väestötietojärjestelmään rekisteröitäväksi. Jos henkilö on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen, Ruotsi pitää heitä ainoastaan omina kansalaisinaan eikä ilmoita tietoja eteenpäin. Kaksoiskansalaisten täytyy siis itse huolehtia ilmoituksen tekemisestä.

Toimi näin

  • Toimittakaa avioliittoa koskevat alkuperäiset ja tarvittaessa laillistetut asiakirjat sekä kopiot passeistanne Digi- ja väestötietovirastoon. Jos olette tai toinen teistä on Suomen kansalainen, voitte toimittaa asiakirjat myös lähimpään Suomen edustustoon.

Ilmoita ulkomailla solmittu avioliitto 

  • Asiakirjat voi olla tarpeellista laillistaa tai käännättää. 

Katso erillinen laillistamisohje

Ohjeet ulkomaisten asiakirjojen toimittamiseen

Hinta

Maksuton

Usein kysyttyä

Etkö löytänyt vastausta sivuiltamme?

Yhteystietomme

Sähköposti

Älä tiedustele käsittelyaikaa sähköpostin välityksellä, sillä se ruuhkauttaa palveluamme. Käsittelemme hakemukset niiden saapumisjärjestyksessä. HUOM! Emme vastaa tällä hetkellä käsittelyaikatiedusteluihin.

Käytä sähköpostin lähettämiseen Digi- ja väestötietoviraston turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Ethän tiedustele käsittelyaikaa puhelimitse, sillä se ruuhkauttaa palveluamme. Käsittelemme hakemukset niiden saapumisjärjestyksessä.

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 320

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Katso myös

Suomen kansalaiset voivat toimittaa asiakirjat osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari tai asioida Suomen edustustoissa. Jos toimitat asiakirjat edustustolle edelleen lähetettäväksi  Digi- ja väestötietovirastolle,  edustusto perii tästä palvelustaan hinnastonsa mukaisen maksun.

 Suomen edustustot