Yrkeskort för social- och hälsovården 

Yrkeskortet för social- och hälsovården är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, till exempel för läkare, farmaceuter, sjukskötare och psykologer. Med yrkeskortet går det att pålitligt identifiera sig i hälso- och sjukvårdens datasystem och elektroniskt underteckna patientjournaler och recept. Det finns teknik för distansavläsbar passerkontroll för korten. 

Yrkeskortet för social- och hälsovården är personligt och bundet till innehavarens rätt att utöva yrket. En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan med ett kort arbeta vid alla organisationer inom hälso- och sjukvården i hela landet. 

Yrkeskortet är i kraft i fem år om det inte finns någon faktor i anslutning till rätten att utöva yrket som begränsar giltighetstiden. 

På framsidan av yrkeskortet står kortets giltighetstid och serienummer, kortinnehavarens registreringsnummer, efternamn och förnamn samt yrkesrättighetsbeteckning. På baksidan av kortet finns till exempel kortets serienummer. Yrkeskortet kan beställas med eller utan bild. 

Om det blir ändringar i certifikatets datainnehåll eller i uppgifterna på kortet ska ett nytt yrkeskort beställas. Sådana här uppgifter som ändras kan vara till exempel efternamnet eller yrkesrättighetsuppgifterna. Ett nytt yrkeskort ska beställas även då kortet tagit skada eller kommit bort. 

Om den som ansöker om certifikat inte har en gällande yrkesrättighet som registrerats i Terhikki eller Suosikki eller om inga uppgifter om den yrkesutbildade personen har registrerats, kan registreraren inte beställa ett yrkeskort

Gör så här

Om du har ett yrkeskort för social- och hälsovården som ännu är i kraft och du behöver ett nytt kort kan du beställa det via tjänsten WebVartti. Via WebVartti kan du endast beställa ett likadant kort som det tidigare kortet. 

Om du beställer ditt första yrkeskort eller om ditt tidigare yrkeskort inte är giltigt ska du beställa kortet vid den offentliga hälso- och sjukvårdens registreringsställe.  

Det är bra att boka tid till registreringsstället på förhand. Till en del av registreringsställena kan du boka tid via tidsbokningstjänsten. Du kan också boka tid genom att kontakta registreringsstället. Ta med en giltig identifieringshandling till registreringsstället, dvs. ett identitetskort eller ett pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av myndighet i något annat land. Om sökanden inte har nämnda handlingar kan polisen på begäran kontrollera sökandens identitet på annat sätt. 

Registreringsställena använder Vartti-systemet för kortansökningarna. Systemet granskar yrkesrättigheten i Valviras Terhikki- eller Suosikki-register. 

Yrkeskortet skickas till den adress som den sökande angett ifall den sökandes identitet har styrkts redan då kortet beställdes. Om identifieringen sker först i samband med att kortet överlämnas skickas kortet till registreringsstället. 

För att de elektroniska egenskaperna på certifikatkortet ska kunna användas måste kortet först aktiveras. För aktiveringen behöver du en aktiveringskod som skickas i ett separat brev 2–4 dygn efter att kortet har skickats. Vid aktiveringen skapar du två valfria PIN-koder för kortet. Du behöver PIN-koderna då du använder kortet, till exempel då du identifierar dig i tjänster eller gör en elektronisk signatur. 

Aktivering av aktivkortet med aktiveringskoden

Om kortet försvinner eller går sönder ska certifikatet spärras genom att kontakta spärrtjänsten

Handläggningstid och pris

Kortens leveranstid är cirka två veckor. 

Yrkeskortet är avgiftsfritt, men den offentliga hälso- och sjukvårdens registreringsställen kan uppbära en serviceavgift. Kontrollera den eventuella serviceavgiften hos registreringsstället. För en del registreringsställens del visas avgiften även i tidsbokningstjänsten.