Enklare alternativ till intressebevakning

Förordnande av en intressebevakare används i sista hand för att ordna skötseln av en persons angelägenheter. Förordnande av en intressebevakare kräver att den persons ärenden som behöver hjälp inte sköts som de ska på annat sätt. Innan man ansöker om intressebevakare är det bra att fundera över om man kan få ärendena skötta på något annat sätt.

Alternativ till intressebevakning

Skötseln av ärendena kan exempelvis ordnas på följande sätt:

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera egendomsförteckningarna och års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

Chat-tjänsten

Du kan också fråga om oss via chatten på vår webbsidor. Chatten betjänar mån-fre kl. 9-15. Ange inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, i chatten.

Chatten hittar du i nedre kanten till höger på denna sida.

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post