Urvals- och analystjänster för företag och sammanslutningar

Med hjälp av urvalstjänsterna kan företag och sammanslutning få adresserna till en önskad målgrupp från befolkningsdatasystemet, till exempel för direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökningar. Genom att analysera uppgifterna i företagets kundregister med hjälp av befolkningsdatasystemet kan man få nyttig tilläggsinformation om den egna kundkretsens sammansättning.

Olika variabler i befolkningsdatasystemet kan användas som grund för urvalen och analyserna, allt efter kundens behov.

  • Personuppgifter kan filtreras enligt personens namn, ålder, kön, modersmål, adress, hemkommun eller yrke.
  • Byggnadsuppgifter kan filtreras enligt byggnadens användningsändamål, uppvärmningssätt och -medel, anslutningar till nätverk, bygglov eller läge.

Med urval är det möjligt att få adresserna till en önskad målgrupp från befolkningsdatasystemet för direktmarknadsföring och marknads- och åsiktsenkäter. I den valda målgruppen kan man göra ett urval av önskad storlek antingen genom systematisk sampling eller med tonvikt på olika grupper. Urvalet kan också riktas till ert eget register. Från urvalen kan man också ta bort överlappande namn och adresser i urvalet och därmed förhindra att samma person eller hushåll får flera postutskick.

Genom att analysera uppgifterna i företagets eller sammanslutningens kundregister med hjälp av befolkningsdatasystemet kan ni få nyttig tilläggsinformation om er egen kundkrets. Resultatet av analysen kan skrivas ut som tabeller, diagram eller på ett kartunderlag.

Adressuppgifterna för urvalets målgrupp överlämnas aldrig direkt till kunden utan direktmarknadsföringsmaterialet ska skickas av en tredje part.

Toimikaa näin

Digi- ja väestötietoviraston poiminta- ja analyysipalvelut tilataan suoraan yhteistyökumppaneiltamme. Yhteistyökumppanimme antavat myös lisätietoja palveluiden hinnoittelusta.

Bisnode Marketing Oy
PL 136
00521 HELSINKI
Soile Bruun-Rauhaniemi
09 7511 9100
[email protected]

LeadCloud
Aleksanterinkatu 52
00100 HELSINKI
Riitta Takko
040 767 3832
[email protected]

Posti Oy
PL 7
00011 Posti
Elisa Laukkanen
050 309 5161
[email protected]

 

Lisätietoa:

Se även

Tänk på att uppgifterna i befolkningsdatasystemet inte är offentliga. Läs mer:

 

Finlands invånarantal 5 542 838