Service design

Översättningen av den här sidan är på kommande. Kontakta vår kundtjänst för att få information på svenska.

Haluatteko panostaa organisaationne tai sen palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiseen?

Tarvitsetteko tukea strategiseen uudistamiseen?

Kaipaatteko apua ongelman määrittelyyn, arvoa tuottavien mahdollisuuksien löytämiseen ja ratkaisujen käyttöönottoon?

Haluatteko ymmärtää asiakkaitanne paremmin, sujuvoittaa prosessejanne ja hyödyntää resurssejanne tehokkaammin?

Miksi yhteistyötä?

  • Toimimme asiakaskeskeisesti ja poikkihallinnollisesti haasteen määrittelystä ratkaisujen muotoiluun ja toteutuksen tukeen asti.
  • Varmistamme, että kehittäminen on ihmislähtöistä ja asiakkaiden tarpeet tulevat huomioiduiksi.
  • Hyödynnämme muotoiluajattelua, jotta ratkaistava ongelma ja siihen vaikuttavat asiat ymmärretään laajasti ja ratkaisut muotoillaan vastaamaan ongelmaan kokonaisvaltaisesti.
  • Muotoilemme julkishallinnon toimintaprosesseja ja työtapoja sujuvammiksi.
  • Tunnemme julkishallinnon lainalaisuudet.

Toimikaa näin

Ottakaa yhteyttä palvelumuotoilutiimiin sähköpostilla ja kertokaa, miten voisimme tehdä yhteistyötä.

Ottakaa yhteyttä!

Hinta

Palvelumuotoilutiimin toimeksiannot ovat maksuttomia.

Finlands invånarantal 5 544 289