Servicecertifikat för organisationen

Servercertifikat är programcertifikat som används för att autentisera serviceleverantörens server eller tjänst. Servicecertifikaten beviljas för flera olika användningsändamål:

  • servercertifikat
  • e-postcertifikat
  • systemsignaturcertifikat

Med servicecertifikat autentiseras att serviceleverantörens (organisationens eller en enskild persons) server eller tjänst tillhör rätt innehavare. Med hjälp av servercertifikatet kan den som utnyttjar tjänsten alltså försäkra sig om att tjänsteleverantören är pålitlig. Servercertifikaten kan användas för identifiering av såväl den offentliga förvaltningens som den privata sektorns tjänster.

  • Med hjälp av servercertifikatet kan den som utnyttjar nättjänsten försäkra sig om att tjänsteleverantören är äkta. Servercertifikaten möjliggör även en kryptering av datatrafiken mellan servern och dess användare.
  • E-postcertifikat är avsedda för enskilda e-postadresser som används av flera personer inom en organisation.
  • Systemsignaturcertifikatet används för att elektroniskt underteckna sådana handlingar som inte undertecknas med personcertifikat.

Det finns även testcertifikat för alla servicecertifikat som är avsedda för testmiljöer.

Servicecertifikaten baserar sig på standarden X.509 och med hjälp av dem är det möjligt att skapa en SSL- skyddad datatrafik mellan webbläsaren och servern eller mellan två servrar.

Servicecertifikatet beviljas till privata aktörer eller gemenskaper som administrerar sitt domännamn.

Servercertifikatets giltighetstid kan vara högst ett år. E-postcertifikatets och systemsignaturcertifikatets giltighetstid kan vara högst två år.

Gör de här

Servicecertifikaten söks via e-tjänsten. Ansökan förutsätter registrering som användare av e-tjänsten. Isamband med registreringen upprättar användaren ett kundkonto för organisationen som denne representerar och dit hen kan bjuda in andra användare inom sin organisation eller för en teknisk samarbetsinstans. Registreringen förutsätter stark autentisering från användarens sida.

E-tjänsten

Fyll i ansökan och bifoga certifikatbegäran (csr-filen) eller be alternativt er tekniska samarbetsinstans att bifoga en certifikatbegäran på ert konto.

Ni ser hur behandlingen av ärendet framskrider i e-tjänsten på ert konto.

Leveranstiden för servicecertifikatet är högst fem vardagar efter att ansökan har fyllts i korrekt och de bilagor som behövs har skickats in. Servicecertifikatet levereras till beställaren eller teknisk kontaktperson för beställaren per e-post i filformaten der- och pem.

Ansökan förfaller om den varit anhängiggjord i över sex månader och den inte fyllts i korrekt eller om det saknas bilagor.

Ett tjänstcertifikat ska alltid spärras om man misstänker att innehavarens individuella nyckel har avslöjats. Certifikatet ska även spärras då det inte längre behövs eller användningssyftet förändras. Ett spärrat certifikat kan inte tas i bruk igen. Begäran om spärrning görs via e-tjänsten.

E-tjänsten

Pris

Servercertifikatets pris är 300,00 €/år (moms 0 %). Priset betalas per år och faktureras i samband med att certifikatet skapas. Test-servicecertifikatets pris är hälften av normalpriset.

På priserna tillkommer en leveransavgift på 15 €.