Sakkunnigtjänster inom digital säkerhet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller experttjänster inom digital säkerhet för statsförvaltningens organisationer. Via oss får ni tillgång till mångsidiga tjänster inom datasäkerhetskonsultering och -auditering av Finlands ledade, upphandlade företag inom data- och cybersäkerhetsbranschen.

Sakkunniguppdraget inom tjänster för digital säkerhet bildas alltid enligt kundens behov.

Datasäkerhetskonsultationen kan användas bland annat för att

 • Åtgärda bristerna som påträffats vid datasäkerhetsarevisionen.
 • Utveckla datasäkerhetens administrationssystem.
 • Kartlägga de krav tjänsterna och systemen ställer.
 • Utveckla och upprätthålla olika tjänsters och systems datasäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd.
 • Utveckla kontinuiteten i organisationens verksamhet och beredskapen inför störningar.

Genom datasäkerhetsauditeringen kan man utreda bland annat

 • Hur organisationens datasystem uppfyller de krav som ställs.
 • Hur organisationens datasystem har skyddats mot olika attacker.
 • Hur organisationen uppfyller kraven på datasäkerhet, ICT-beredskap eller dataskydd.

Vem kan beställa sakkunnigtjänsterna inom digital säkerhet?

Alla statsförvaltningens organisationer som behöver auditerings- eller konsultarbete för att förbättra organisationens eller dess tjänsters säkerhet kan beställa sakkunnigtjänster inom digital säkerhet hos MDB.

Tjänsterna verkställs genom att använda Finlands ledande, upphandlade data- och cybersäkerhetsföretag. Alla sakkunniga som deltar i produktionen av uppdragen har genomgått säkerhetsutredningar och har undertecknat tystnadsavtal.

Producenter av sakkunnigtjänster

Klicka på producentens namn för att även se underleverantörerna.

Kundprislista

Uppdrags- och beställningsprocess

Handläggningen av uppdraget för en sakkunnig inom digital säkerhet (VAL-DIAS) sker så här mellan Kunden, Underleverantören och Leverantören. 

 • Kund = En av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kunder, en organisation inom statsförvaltningen.
 • Leverantör = Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).
 • Underleverantör = Ett kommersiellt företag som valts till tjänsteleverantör.

Kunden fyller i uppdragsblanketten och beskriver preliminärt det sakkunnigarbete som behövs samt kontaktuppgifterna för uppdraget. Uppdraget är inte ännu en beställning utan Kunden fyller i beställningsuppgifterna först efter att uppdragsblanketten har returnerats till Kunden och Underleverantören fyllt i den preliminära arbetsmängden och priset. Kunden godkänner uppskattningen av arbetsmängd genom att lämna in en beställning hos Leverantören eller genom att precisera arbetsmängden med Underleverantören.