Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som arbetsgivare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till uppgift att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till uppgifter och tillhandahålla tjänster för kundernas olika livsskeden.

Hos oss får du bygga upp ett konstruktivt, smidigt, kompatibelt Finland och utveckla lösningar som hjälper människor i vardagen. Du arbetar i kärnan i Finlands digitaliseringsutveckling och kan därmed påverka riktningen för digitaliseringen av samhället.

Mod, respekt och förtroende hör till våra etiska värderingar. Vi vill visa vägen, förnya samhället och främja medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle.

Vi vill vara en tillförlitlig, visionär och eftertraktad partner till våra kunder och samarbetspartner – och en eftertraktad arbetsgivare. Vi samarbetar aktivt genom nätverk och genom vårt arbete vill vi stärka tilliten i samhället.

På myndigheten arbetar över 830 personer. Vi är verksamma på 36 orter över hela Finland. Verksamhetsmodellen är riksomfattande, det vill säga medborgare kan uträtta sina ärenden på vilket av våra verksamhetsställen som helst.

Vilken typ av arbetsplats är vi?

Vi på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har som mål att bli världens bästa myndighet. Finland har redan världens bästa förvaltning, så vi är på god väg mot att nå vårt mål.

Vi är en flexibel arbetsplats som ger möjligheter och anställer olika typer av människor. Vi har en dialogbaserad kultur och låga hierarkier.

Vi tror att alla anställda vill göra ett bra jobb som ger resultat. Därför brukar vi inte vakta våra anställda, utan vi litar på våra experter och ger dem utrymme att utveckla sitt arbete.

Som myndighet vill vi se till att våra anställda har så bra förhållanden som möjligt för att utföra sitt arbete, utveckla de tjänster som de har ansvar för och utvecklas som yrkesmänniskor. Vi anordnar innovationstävlingar för vår personal och låter experterna glänsa.

Vi vet också att människor även har ett liv utanför arbetsplatsen. Därför anpassar vi oss till människors livssituation.
Vi arbetar i en modern arbetsmiljö och har moderna arbetsredskap som ständigt utvecklas. Vi ser till våra medarbetares välbefinnande i arbetet och kompetensutveckling på ett mångsidigt sätt.

Vi erbjuder bland annat:

 • arbetsredskap som främjar ergonomin
 • flexibla arbetstider
 • möjlighet till distansarbete
 • motions- och kulturförmån
 • arbetsreseförmån
 • lunchbidrag
 • heltäckande företagshälsovårdstjänster

Vilka arbetsuppgifter har vi?

Arbetsuppgifterna på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är expertuppgifter som är intressanta, utmanande och självständiga och erbjuder en utsiktsplats över utvecklingen av de elektroniska tjänsterna och tjänster för olika livssituationer och det samhälleliga påverkandet.

Hos oss blir du en del av människors många olika livsskeden, alltifrån födsel till dödsfall.

Vanliga tjänster hos oss är:

 • produktionschef
 • serviceansvarig
 • projektchef
 • utvecklingschef
 • jurist
 • häradsskrivare
 • expert (till exempel expert på informationstjänster eller certifikat)
 • ledande expert
 • planerare (till exempel planerare för informationstjänster eller system för certifikattjänster)

Sök jobb hos oss!

Lediga tjänster hittar du på adressen www.valtiolle.fi