Makars släktnamn

Efternamn och äktenskap

När man ingår äktenskap kan båda makarna bevara sitt existerande efternamn. Efternamnet kan också bytas i samband med att äktenskap ingås. Då ska de som tänker gifta sig meddela i samband med hindersprövningen vilket efternamn eller vilka efternamnskombinationer de tänker använda efter vigseln.

I samband med vigseln kan man ta i bruk sin makes eller makas efternamn eller efternamnskombination eller ena delen av hens efternamnskombination. Man kan också skapa en efternamnskombination av sitt eget efternamn eller det ena namnet i sin efternamnskombination och sin makes eller makas efternamn eller det ena efternamnet i hens efternamnskombination.  Det är möjligt att skapa en efternamnskombination med makens eller makans samtycke om inte efternamnet eller den önskade delen av efternamnskombinationen kommit från hens tidigare make eller maka.  Ett efternamn som överförs till den andra makan/maken bör behållas också av den maka/make från vilken namnet överförs.

Efternamn och samboförhållande

Du kan ansöka om att ta i bruk det efternamn eller den efternamnskombination som din sambo använder om ni haft ett gemensamt hushåll i minst fem år eller om du och din sambo har eller har haft gemensam vårdnad över ett gemensamt barn och om din sambo ger sitt samtycke till detta.

Mer information och exempel på makars efternamn när de gifter sig

Gör så här

Begäran om hindersprövning

Samtycke till ändring av efternamn

 

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 539 004

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

OBS! När det gäller anmälan av barnets uppgifter (angående barnets namn) välj som mottagare i skyddad post [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • namnändring
  • ändra förnamn
  • ändra efternamn
  • ansökan on namnändring

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Finlands invånarantal 5 544 168