Intressebevakningens upphörande

Om du är huvudman och vill att din intressebevakning ska upphöra ska du först diskutera saken med din intressebevakare. Ni kan tillsammans ansöka om att intressebevakningen ska upphöra hos förmyndarmyndigheten, om även din intressebevakare anser att intressebevakningen kan avslutas.

Förmyndarmyndigheten kan bestämma att intressebevakningen ska upphöra om huvudmannen inte längre är i behov av intressebevakning. Intressebevakaren och huvudmannen ska tillsammans ansöka om att avslutande intressebevakningen av hos förmyndarmyndigheten. En förutsättning är dessutom att huvudmannen kan förstå sakens betydelse.

Om huvudmannen och intressebevakaren inte når samförstånd om att behovet av intressebevakning upphör, kan förmyndarmyndigheten inte förordna att intressebevakningen ska upphöra. Huvudmannen kan då ansöka om avslutande av intressebevakningen hos tingsrätten. Tingsrätten är alltid behörig att avgöra ärendet.

Pris

Förmyndarmyndighetens och tingsrättens beslut i anslutning till förordnande av intressebevakare och fastställande av intressebevakningsfullmakt är avgiftsbelagda.

Intressebevakningens upphörande

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera egendomsförteckningarna och års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

Chat-tjänsten

Du kan också fråga om oss via chatten på vår webbsidor. Chatten betjänar mån-fre kl. 9-15. Ange inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, i chatten.

Chatten hittar du i nedre kanten till höger på denna sida.

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post