Information om social- och hälsovårdens certifikatkortförnyelse

Chippet i social- och hälsovårdens certifikatkort förnyas i mars. Från och med 31.3.2020 levereras alla nya beställda certifikatkort (för t.ex. nya anställda eller för att ersätta föråldrade kort) med ett nytt chip. Alla tidigare beviljade kort som nu är i användning är användbara tills utgångsdatumet.

Om ni utnyttjar DigiSign Client-kortläsarprogrammet, kräver alla certifikatkort som är beställda efter 31.3.2020 DigiSign Client-kortläsarprogrammets version 4.0.18 eller en nyare version för att fungera. Om ni utnyttjar ett annat kortläsarprogram, vänligen kontakta er IT-leverantör för att försäkra kompatibiliteten med det nya chippet. DigiSign Client-kortläsarprogrammets nya version kan gratis laddas ner på nätsidan https://dvv.fi/sv/kortlasarprogram. DigiSign-kortläsarprogrammets nya version är också kompatibel med de gamla certifikatkorten. Nya chippets specifikationer finns på adressen https://dvv.fi/sv/fineid-specifikationer.”Kunden är själv ansvarig för att testa kortets kompatibilitet med sina egna system. Testkort kan beställas på adressen https://asiointi.dvv.fi.

Obs! Om vissa av era passersystemapparater är endast kompatibla med det gamla Mifare 1k Classic-chippet, kan ni vid sidan om de nya certifikatkorten beställa gamla Mifare-chip. Mer information gällande Mifare 1k Classic-produkter kan hittas här. Mifare-produkterna beställs direkt från producenten med detta formulär.

Om ni har frågor ber vi er att skicka e-post till varmennepalvelut(at)dvv.fi.