Fullmäktigen har inte rätt att agera

Fullmäktigen har inte rätt att agera och företräda fullmaktsgivaren i ärenden som inte fastställs i fullmakten.

Särskilda bestämmelser gäller för fast egendom. Fast egendom är till exempel byggnader och skogsfastigheter på egen mark. Fast egendom är till exempel inte bostadsaktier och byggnader på arrendemark.

Fast egendom får du som fullmäktig inte

  • sälja
  • inteckna eller
  • pantsätta

om det inte uttryckligen har fastställts i fullmakten.

Om fullmakten inte innehåller ett sådant förordnande, kan en intressebevakare förordnas för dessa åtgärder.

Observera att du som fullmaktsgivare inte har rätt att donera fullmaktsgivarens egendom, om inte fullmakten uttryckligen föreskriver detta. Det är inte heller möjligt att förordna en intressebevakare för att ge en gåva.

Gör så här

  • Fyll i en ansökan om att förordna en intressebevakare att sköta fullmäktigens uppgifter på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida och lämna in den till myndigheten.

Ansökan

  • Bifoga en privatpersons samtycke till intressebevakaruppdraget till ansökan. Om du föreslår en allmän intressebevakare för intressebevakaruppdraget behöver du inte bifoga en privatpersons samtycke till uppdraget som intressebevakare.

Samtyckesblankett

Pris

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Förordnande av intressebevakare kostar 113 euro/beslut. Ingen avgift tas ut om fullmaktsgivarens nettoinkomster i pengar inklusive sociala förmåner understiger 8 147 euro om året.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Förmyndarverksamhet, PB 1001, 02151 Esbo

Du kan skicka all post till förmyndarverksamheten, med undantag för egendomsförteckningar, årsredovisningar och slutredovisningar, till postadressen

ovan. De postas till den egna adressen till varje serviceställe som bedriver övervakning.

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–15

Servicenummer 029 55 36305

Serviceställen

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata