Fullmäktigen har inte rätt att agera

Fullmäktigen har inte rätt att agera och företräda fullmaktsgivaren i ärenden som inte fastställs i fullmakten.

Särskilda bestämmelser gäller för fast egendom. Fast egendom är till exempel byggnader och skogsfastigheter på egen mark. Fast egendom är till exempel inte bostadsaktier och byggnader på arrendemark.

Fast egendom får du som fullmäktig inte

  • sälja
  • inteckna eller
  • pantsätta

om det inte uttryckligen har fastställts i fullmakten.

Om fullmakten inte innehåller ett sådant förordnande, kan en intressebevakare förordnas för dessa åtgärder.

Observera att du som fullmaktsgivare inte har rätt att donera fullmaktsgivarens egendom, om inte fullmakten uttryckligen föreskriver detta. Det är inte heller möjligt att förordna en intressebevakare för att ge en gåva.

Gör så här

  • Fyll i en anmälan om att person är i behov av intressebevakning på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida och lämna in den till myndigheten.

Anmälan

Pris

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Förordnande av intressebevakare kostar 113 euro/beslut. Ingen avgift tas ut om fullmaktsgivarens nettoinkomster i pengar inklusive sociala förmåner understiger 8 147 euro om året.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera årsredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post