Flytta utomlands eller från utlandet till Finland

Du ska göra en flyttanmälan då du flyttar från Finland utomlands eller från utlandet till Finland. 

Flytt till Finland

Om flytten till Finland är permanent eller tillfällig, dvs. du bor på den nya adressen i över tre månader, ska du göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du redan vid ankomst vet att du kommer att bo i Finland i mindre än ett år och därefter flyttar tillbaka utomlands är flytten tillfällig. I sådant fall får du ingen hemkommun i Finland, utan en tillfällig adress registreras för dig i befolkningsdatasystemet. Det är även fråga om en tillfällig flytt då du eventuellt stannar i Finland i minst ett år, men den huvudsakliga orsaken till att du kommer till landet är till exempel fullgörande av värnplikt och din avsikt inte är att stanna i Finland permanent.

Om du tänker bo i Finland i minst ett år är det skäl att anmäla flytten som permanent, så att du får en hemkommun och de förmåner den erbjuder. Du ska även meddela om ditt tillfälliga boende ändras till ett permanent boende.

Vid behov kan du också meddela en postadress som avviker från din bostadsadress.

När du flyttar från ett nordiskt land till Finland ska du göra flyttanmälan personligen vid ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När du flyttar från ett annat land till Finland kan du göra flyttanmälan elektroniskt om dina uppgifter redan finns i befolkningsdatasystemet i Finland. I annat fall förutsätter flyttanmälan ett personligt besök vid ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun

Serviceställen