Flyttning i utlandet

Den som flyttar till en annan adress i ett annat land kan anmäla sin nya adress till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland:

Anmälan om flyttning kan också göras via en lokal finsk beskickning.

När adressuppgifterna är uppdaterade i befolkningsdatasystemet kan man vara säker på att bland annat få ett meddelande om rösträtt som sänds i samband med val.

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun

Serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 544 407