Flyttanmälan

En flytt ska alltid anmälas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata när du permanent flyttar från en bostad till en annan eller när en tillfällig vistelse på en annan adress varar över tre månader. Du ska även göra en flyttanmälan när du flyttar utomlands från Finland, från utlandet tillbaka till Finland eller från en adress till en annan utomlands.

Man kan inte registrera en fritidsbostad som sin varaktiga adress i befolkningsdatasystemet, dvs. man kan inte bo varaktigt i en fritidsbostad.

Anmälan kan göras tidigast en månad före flyttningsdagen. Den ska dock vara hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast en vecka efter flytten.

Med flyttanmälan kan uppgifterna uppdateras på en gång både i befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och hos Posti.

För att förhindra identitetsstölder kan man införa en flyttspärr för en person vars uppgifter uppsåtligen har använts för att göra en felaktig flyttanmälan. Enklast gör du en flyttspärr elektroniskt via Suomi.fi.

Om du redan har gjort en flyttanmälan ska du inte göra en ny anmälan. Du kan följa uppdateringen av dina adressuppgifter genom att logga in i Suomi.fi-webbtjänsten på adressen suomi.fi/mina-uppgifter.

Från befolkningsdatasystemet förmedlas din nya adress automatiskt till dessa myndigheterna och organisationer: