Flytta utomlands eller från utlandet till Finland

Du ska göra en flyttanmälan då du flyttar från Finland utomlands eller från utlandet till Finland. 

Flytt till Finland

Om flytten till Finland är permanent eller tillfällig, dvs. du bor på den nya adressen i över tre månader, ska du göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du redan vid ankomst vet att du kommer att bo i Finland i mindre än ett år och därefter flyttar tillbaka utomlands är flytten tillfällig. I sådant fall får du ingen hemkommun i Finland, utan en tillfällig adress registreras för dig i befolkningsdatasystemet. Det är även fråga om en tillfällig flytt då du eventuellt stannar i Finland i minst ett år, men den huvudsakliga orsaken till att du kommer till landet är till exempel fullgörande av värnplikt och din avsikt inte är att stanna i Finland permanent.

Om du tänker bo i Finland i minst ett år är det skäl att anmäla flytten som permanent, så att du får en hemkommun och de förmåner den erbjuder. Du ska även meddela om ditt tillfälliga boende ändras till ett permanent boende.

Vid behov kan du också meddela en postadress som avviker från din bostadsadress.

När du flyttar från ett nordiskt land till Finland ska du göra flyttanmälan personligen vid ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När du flyttar från ett annat land till Finland kan du göra flyttanmälan elektroniskt om dina uppgifter redan finns i befolkningsdatasystemet i Finland. I annat fall förutsätter flyttanmälan ett personligt besök vid ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

Flytt från Finland

När du flyttar utomlands bör du anmäla din bostadsadress och ändringar i den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller till Finlands beskickning för uppdatering i befolkningsdatasystemet. En aktuell adress utomlands garanterar att du informeras om din rösträtt i Finlands statliga val och EU-val. Dessutom kan de finska myndigheterna vid behov nå dig så snabbt som möjligt i ärenden som gäller dig.

När du flyttar utomlands för en längre tid än ett år är det fråga om en permanent flytt, varefter du inte längre har en hemkommun i Finland. Din senaste hemkommun blir den kommun du flyttar från. Flytten påverkar således till exempel din rösträtt i kommunalval och andra rättigheter som är bundna till en hemkommun. 

När du flyttar utomlands för en kortare tid än ett år är det fråga om en tillfällig flytt. Då behåller du din aktuella hemkommun i Finland med tillhörande rättigheter och skyldigheter.

I särskilda situationer kan en flytt från landet antecknas som tillfällig även för en längre tid än ett år. En sådan särskild situation kan uppstå till exempel om du med hänsyn till dina levnadsförhållanden har en fastare anknytning till Finland än till det land du bor i. Även i detta fall är det fråga om en permanent flytt från landet, om boendet avses vara eller redan har varat i över tre år.

Kom alltså ihåg att alltid ange hur länge ditt tillfälliga boende (uppskattningsvis) varar samt orsaken till det.

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun

Serviceställen