Felkoder för byggnads- och lägenhetsuppgifter

På den här sidan hittar du de vanligaste felkoderna i samband med anmälan av byggnads- och lägenhetsuppgifter och förslag på hur de kan korrigeras.

Längst nere på sidan hittar du ett PDF-formulär med de vanligaste felkoderna som förekommer i anslutning till anmälan om byggnads- och lägenhetsuppgifter, felmeddelanden kopplade till dessa samt korrigeringsförslag. Sidan omfattar de vanligast förekommande felkoderna i samband med att BDS-administratörsgränssnittet används och förslag på hur dessa kan korrigeras.

Du kan söka efter felkoder i PDF-dokumentet med hjälp av sökfunktionen (Ctrl+F).

Om ett fel uppstår ska du först försöka hitta felkoden eller felmeddelandet i listan och följa korrigeringsförslagen där. Om felet kvarstår eller om du inte hittar felkoden i listan, kontakta en sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi försöker kontinuerligt utöka listan med nya felkoder och korrigeringsförlag.

Gör så här

Om du inte kan lösa felet med hjälp av anvisningarna på sidan eller i övrigt behöver mer information, ta kontakt via adressen rahu.info(at)dvv.fi

Biblioteket