Elisa Desk

Det flerkanaliga kundbetjäningssystemet Elisa Desk är ett internt arbetshanteringsverktyg som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata använder för att administrera kundkontakter och interna kontakter. I Elisa Desk-systemet sparas de e-postmeddelanden som kunderna skickat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt servicebegäran som kunderna framställt per telefon, i chatten, per SMS eller via videoförbindelse. I systemet sparas även servicebegäran som gjorts av interna kunder (personalen).

Dina uppgifter kan finnas i det här registret om du har gjort en begäran om service eller lämnat in en förfrågan hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.​​​​​​​