E-postcertifikat

E-postcertifikat är avsedda för enskilda e-postadresser som används av flera personer inom en organisation. Meddelanden till dessa adresser tas emot av en enhet eller avdelning inom organisationen, inte av en enskild anställd. Exempel på adresser:

  • kansli-
  • beställning-
  • info-
  • andra e-postadresser som används för förmedling, vars inkommande meddelanden innehåller konfidentiell information med koppling till behandling av ett ärende.

Med hjälp av e-postcertifikatet kan du ta emot krypterade meddelanden och använda signatur för utgående meddelanden. Krypterade meddelanden som inkommit till organisationens e-postadress öppnas med hjälp av e-postcertifikatet. Certifikatet kan även användas för signering av organisationens utgående meddelanden.

E-postcertifikatet är filbaserat och ingen kortläsare eller några separata program behövs för att använda det. E-postcertifikatet fungerar i de vanligaste e-postprogrammen med stöd för S/MIME-meddelanden.

E-postcertifikatet är avgiftsbelagt.