Digitalt stöd för företag och samfund

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kartlade hösten 2020 behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund samt utbudet av digitalt stöd på riksnivå. Kartläggningen gjordes i samarbete med företag, samfund och andra intressegrupper, utan att bortse från redan gjorda kartläggningar. Utifrån en helhetsbild skapas metoder för att stödja företag och samfund i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Projektet Digitalt stöd för näringsidkare pågår fram till slutet av 2021.

Målen med projektet är:

  • att kartlägga behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund hösten 2020.
  • att kartlägga utbudet av och leverantörer av digitalt stöd till företagare och samfund hösten 2020.
  • att skapa en lägesbild utifrån behov, utbud och leverantörer hösten 2020.
  • att testa verksamhetsmodeller som bygger på lägesbilden och stöder företagare och samfund under senvåren och sommaren 2021.
  • att komma med ett förslag till verksamhetsmodell för digitalt stöd till företagare och samfund innan slutet av 2021.

Företag och samfund bjuds in till att delta i arbetet!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata söker på bred front samarbetspartner bland företag och organisationer under hela projekttiden. Man vill i synnerhet ha kontakt med intresse- och takorganisationer som är kopplade till företag och föreningar och som redan har förståelse för de behov och önskemål som finns när det gäller digitaliseringen av den egna branschen eller behov av att ytterligare utvidga denna förståelse. Målet är att de regionala verksamhetsmodeller som skapas inom projektet för att upprätthålla och främja digital kompetens efter kartläggningsfasen på ett genuint sätt ska vara till nytta både för företag och samfund som är verksamma i regionerna.

Mer information

Projektledare Minna Piirainen, tfn 0295 535 280

Planerare Mirva Gullman, tfn 0295 535 229

epostadresser är fö[email protected]