Digitalt stöd för företag och samfund 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kartlade hösten 2020 företagarnas och samfundens behov av digitalt stöd och det nationella utbudet av digitalt stöd. Kartläggningen genomfördes i samarbete med företag, samfund och andra intressegrupper, utan att bortse från redan gjorda kartläggningar. Utifrån en helhetsbild skapas metoder för att stödja företag och samfund i ett allt mer digitaliserat samhälle. 

Projektet Digitalt stöd för näringsidkare pågår fram till slutet av 2021.

Målen med projektet är: 

  • att kartlägga behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund hösten 2020.
  • att kartlägga utbudet av och leverantörer av digitalt stöd till företagare och samfund hösten 2020.
  • att skapa en lägesbild utifrån behov, utbud och leverantörer hösten 2020.
  • att testa verksamhetsmodeller som bygger på lägesbilden och stöder företagare och samfund under senvåren och sommaren 2021.
  • att komma med ett förslag till verksamhetsmodell för digitalt stöd till företagare och samfund innan slutet av 2021.

Företag och samfund deltar i utvecklingsarbetet 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samarbetar på bred front med företags- och organisationsfältet under hela projektet. I försöken med verksamhetsmodeller våren 2021 samarbetar bland annat Skatteverket, FPA, PRS, NTM-centralerna, Företagarna i Finland rf, Finlands idrottsförbund (SUL), Hiusalan yrittäjät ry. 

Målet är att de regionala verksamhetsmodeller som skapas inom projektet för att upprätthålla och främja digital kompetens efter kartläggningsfasen på ett genuint sätt ska vara till nytta både för företag och samfund som är verksamma i regionerna. 

Vi önskar i synnerhet kontakter med intresse- och takorganisationer som är kopplade till företag och föreningar och som redan har förståelse för de behov och önskemål som finns när det gäller digitaliseringen av den egna branschen eller behov av att ytterligare utvidga denna förståelse. Kontakter till e-postadressen [email protected]

Mer information

Projektledare Minna Piirainen, tfn 0295 535 280, fö[email protected]  

Planerare Mirva Gullman, tfn 0295 535 229, fö[email protected]  

Planerare Mika Lillman, tfn 0295 535 437, fö[email protected]