Dataskyddsbeskrivning för helhetsarkitekturmodelleringstjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för modellering av helhetsarkitekturen (Arkkitehtuuripankki.fi), som innehåller arkitekturbeskrivningar för de organisationer som använder tjänsten. Med hjälp av tjänsten beskrivs organisationens helhetsarkitekturens nu- och målbilds- samt lösningsarkitekturer. Modelleringsprogrammet stöder verkställandet av definitionerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Uppgifterna i registret används för individualisering av tjänstens användare samt för administration, hantering och utveckling av användarrättigheter och tjänsten. Personuppgifterna används också bl.a. för att säkerställa datasäkerheten, bevilja användarrättigheter till modelleringstjänstens beskrivningsmappar, kundinformation samt för att följa upp och statistikföra organisationernas arkitekturarbete.