Boende utomlands

Kom ihåg att meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om dina personuppgifter förändras om du bor utomlands. På så sätt hålls dina uppgifter uppdaterade i befolkningsdatasystemet och det går smidigare att uträtta ärenden hos finländska myndigheter.

Det är viktigt att uppgifterna i befolkningsdatasystemet är aktuella. Till exempel upprättas rösträttsregistret inför val baserat på information i befolkningsdatasystemet. Fel adressuppgifter kan leda till att kontakt från myndigheter, såsom rösträttsanmälan, pensionsbeslut eller värnpliktsärenden, inte kommer fram.

Finska medborgare som vistas utomlands är också enligt lagen skyldiga att meddela om förändringar i sina personuppgifter som sker under utomlandsvistelsen. Det kan till exempel röra sig om en födsel, äktenskap, skilsmässa, namnändring eller adressändring.

Bekanta dig med

Kundtjänst

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen

Se även

Finska medborgare kan skicka dokumenter till: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 26, FI- 68601 Jakobstad, FINLAND eller besöka en av Finlands beskickningar. Ifall du skickar handlingarna till beskickningen för vidarebefordran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så debiterar beskickningen en avgift enligt deras prislista.

Finlands beskickningar