Enklare alternativ till intressebevakning

Förordnande av en intressebevakare används i sista hand för att ordna skötseln av en persons angelägenheter. Förordnande av en intressebevakare kräver att den persons ärenden som behöver hjälp inte sköts som de ska på annat sätt. Innan man ansöker om intressebevakare är det bra att fundera över om man kan få ärendena skötta på något annat sätt.

Om du funderar alternativ för att sköta ärenden för någon annans räkning, hittar du hjälp i en enkel guide. Där hittar du instruktioner och tjänster som passar just på din situation. Läs mer på guiden Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi

Alternativ till intressebevakning

Skötseln av ärendena kan exempelvis ordnas på följande sätt:

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post