Enklare alternativ till intressebevakning

Förordnande av en intressebevakare används i sista hand för att ordna skötseln av en persons angelägenheter. Förordnande av en intressebevakare kräver att den persons ärenden som behöver hjälp inte sköts som de ska på annat sätt. Innan man ansöker om intressebevakare är det bra att fundera över om man kan få ärendena skötta på något annat sätt.

Alternativ till intressebevakning

Skötseln av ärendena kan exempelvis ordnas på följande sätt:

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Förmyndarverksamhet, PB 1001, 02151 Esbo

Du kan skicka all post till förmyndarverksamheten, med undantag för egendomsförteckningar, årsredovisningar och slutredovisningar, till postadressen

ovan. De postas till den egna adressen till varje serviceställe som bedriver övervakning.

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 029 55 36305

Chat-tjänsten

Du kan också fråga om oss via chatten på vår webbsidor. Chatten betjänar mån-fre kl. 9-15. Ange inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, i chatten.

Chatten hittar du i nedre kanten till höger på denna sida.

Serviceställen

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata