Att avstå från uppdraget som intressebevakare

Om du har förordnats som intressebevakare kan du när som helst be om befrielse från uppdraget som intressebevakare. Begäran behöver inte motiveras.

Om din huvudman fortfarande är i behov av en intressebevakare, är det förmyndarmyndighetens uppgift att ordna en ny intressebevakare för honom eller henne. Befrielse av en intressebevakare från uppdraget och förordnande av en ny intressebevakare sköts ofta samtidigt. Det är också möjligt att du befrias från ditt uppdrag, men att du beordras att fortsätta tills en ny intressebevakare har förordnats.

Om din huvudman fortfarande är i behov av intressebevakning och förstår sakens betydelse, kan han eller hon be förmyndarmyndigheten utse en ny intressebevakare. Om din huvudman inte längre förstår ärendet som gäller förordnandet av intressebevakare, kan förmyndarmyndigheten be tingsrätten utse en intressebevakare för honom eller henne.

Gör så här

  • Fyll i ansökan om att befria intressebevakaren från sitt uppdrag och lämna in det till ämbetsverket.

Ansökan

Pris

Att avstå från intressebevakarens uppdrag är avgiftsfritt för intressebevakaren. Om huvudmannen fortfarande är i behov av intressebevakning är tjänster i anslutning till förordnande av en ny intressebevakare (ansöknings- och beslutsavgifter) i allmänhet avgiftsbelagda.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post