En ny version av mPollux DigiSign Client -kortläsarprogrammet publicerad

2.1.2020 9.08
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat en ny version (4.1.0) av kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client.

Ladda ned den senaste versionen 

Ladda ned den senaste versionen för Windows
Ladda ned Windows exe-version (4.1.0)
Vanligt EXE-paket för 32bit och 64bit för Windows-versioner.

Ladda ned den senaste versionen för Linux
Ladda ned Ubuntu 16.04.3 64-bit -version

Ladda ned den senaste versionen för Mac
Ladda ned Mac version (10.13-10.15)

Tilläggsinformation:
[email protected]
dvv.fi/kortlasarprogram

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden. Myndigheten inledde verksamheten 1.1.2020 i och med sammanslagningen av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.


Finlands invånarantal 5 543 142