Aktuellt om handläggningstiderna vid Kundtjänsten för privatpersoner – via den elektroniska tjänsten får du intygen snabbt

27.1.2020 16.05 | Publicerad på svenska 31.1.2020 kl. 15.06
Pressmeddelande

Handläggningstiderna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst är för närvarande längre än normalt. Observera att du via den elektroniska tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet kan beställa många intyg som du genast får tillgång till.

Rusning i tjänster och handläggningstider

Informationen uppdaterades 24 mars.
 • Namnändringar, handläggningstid 2-5 månader
 • Släktutredningar, handläggningstid 6 veckor
 • Fastställande av föräldraskap, handläggningstid 5 veckor
 • Bekräftande av ändringar i barnens vårdnad, handläggningstid 6 veckor
 • Förmyndarskap
  • Förordnande av en intressebevakare, handläggningstid 18 veckor
  • Förordnande av vikarie till en intressebevakare, handläggningstid 9 veckor
  • Tillståndsärenden, handläggningstid 10 veckor
  •  Övervakningsärenden
Även i en del av registreringen av äktenskapsförord har handläggningstiden fördröjts, handläggningstiden är nu 2 veckor.

Det är rusning i personkundernas telefontjänst

Det är mest rusning i telefontjänsten genast i början av servicetiden (kl. 9–15) så vi rekommenderar att du ringer kundservicenumren något senare.
Vi beklagar olägenheterna som störningarna medför.
 
Tiedote - Henkilöasiakkaat

Finlands invånarantal 5 544 277