Posten kan skickas till besöksadressen om servicestället inte har en skild postadress.


Finlands invånarantal 5 543 104