Gör så här

Tillstånd att anmäla uppgifter via HuoltoWeb och rättigheter för organisationens ansvarige användare söks via e-tjänsten

eTjänster

Du kan också kontakta oss per krypterad epost. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Anmälan på papper i undantagsfall:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PL 1007, 28101 Björneborg

Mer information ilmoitusliikenne(at)dvv.fi.