Modelleringstjänst för helhetsarkitektur: Arkitekturbanken

Modelleringstjänst för helhetsarkitektur Arkitekturbanken stöder det helhetsarkitekturarbete som den offentliga förvaltningens organisationer utför. Myndigheten för digitaliserings erbjuder Arkitekturbanken för användning av alla som utvecklar den offentliga förvaltningens verksamhet och alla arkitekter t.o.m. 31.12.2020. I tjänsten kan man modellera organisationens arkitektur och organisationernas gemensamma arkitekturer. Modellerna kan även publiceras så att alla användare kan se och utnyttja dem.

Arkkitehtuuripankki.fi gör det möjligt att utarbeta obligatoriska arkitekturbeskrivningar enligt informationshanteringslagen och stöder också verkställandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Den övergripande arkitekturen stöder ledning, genomförande av strategier, kontinuerlig utveckling av verksamhet och tjänster, hantering av förändringar och komplexitet, behärskat utnyttjande av digitaliseringen och interoperabilitet Arbetet med den övergripande arkitekturen är en del av organisationens strategiska arbete, ledningsprocess och planering av ekonomi och verksamhet.

Förfarandet för helhetsarkitektur

I helhetsarkitekturarbetet används helhetsarkitekturmetoden (JHS 179, v2.0) som baserar sig på den internationella, öppna och allmänna helhetsarkitekturramverket TOGAF® (v. 9.1). Med hjälp av metoden kan man modellera både i nuläget och i målläget: på principiell nivå och ur fyra olika synvinklar.

Gör så här

Bekanta dig med anvisningarna för beställningen av användarrättigheter i Arkitekturbanken. Innan du beställer användarrättigheterna ska du komma överens om saken inom din organisation.

Till tjänsten Arkitekturbanken (på finska)

Fråga mer om Arkitekturbanken per e-post

Utbildning i helhetsarkitekturen och i användningen av Arkitekturbanken

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar nätutbildningar om helhetsarkitekturen. I eOppiva finns två utbildningar i ämnet: en som är en inledning i helhetsarkitekturen och en annan som hjälper till med att skapa modeller och använda Arkitekturbanken. Utbildningarna är på finska.

Webbutbildningen Inledning i helhetsarkitektur

Webbutbildningen Modellering av helhetsarkitekturen