Tvåfaktorsautentisering

FöräldraWeb övergår till tvåfaktorsautentisering 12.4.2023. Detta gäller personer som loggar in på FöräldraWeb med kombinationen användarnamn och lösenord.

Inloggning med certifikatkort ändras inte, utan fortsätter på samma sätt som för närvarande. Om du har certifikatkort, lönar det sig att aktivera kortinloggningen. Anvisningana för ibruktagandet av certifikatkortet finns här: skriftlig anvisning och instruktionsvideo.

Från och med 12.4.2023 kl. 12.00 är alternativen för inloggning

  • certifikatkort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • tvåfaktorsautentisering: användarnamn, lösenord och engångskod från autentiseringsappen (autentiseraren) vid varje inloggning.

Autentiseringsappen kan du redan nu ladda i din smarttelefon. Som autentiseringsapp duger en applikation som utvecklats av en tillförlitlig aktör, till exempel Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. Kontakta IT-stödet i din organisation i frågor som gäller smarttelefonen och autentiseringsappen.

Obs! Installera på förhand autentiseringappen i din telefon och tillsätt autentiseringsappen här. När tvåfaktorsautentiseringen har tagits i bruk 12.4. kl. 12.00, ska du varje gång hämta verifieringskod från telefonens autentiseringsapp när du loggar in i tjänsten. Video-anvisningarna här.

FöräldraWeb ansvarsanvändarna ska också ta i bruk tvåfaktorsautentisering för hantering av användare i BDSförfrågan ifall man tidigare har loggat in med kombinationen användarnamn och lösenord. Anvisningarna finns här. Inloggning med certifikatkort ändras inte.

Mer information: 

Tvåfaktorsautentisering

[email protected]