Anmälan om behållande av finskt medborgarskap

En ung finsk medborgare som också är medborgare i en annan stat kan förlora sitt finska medborgarskap då personen fyllt 22 år. För att behålla ditt finska medborgarskap måste du göra en skriftlig anmälan.

Du kan göra anmälan efter att du fyllt 18 år, men den måste göras innan du fyller 22 år. Om anmälan tas emot på din 22-års dag är det för sent.

Gör så här

  • Skicka ett fritt formulerat meddelande på finska, svenska eller engelska om du vill behålla ditt finska medborgarskap.
  • Observera att du måste skicka meddelandet från din egen e-postadress, som kan identifieras. Om det inte direkt framgår att det är din e-postadress kan du skriva ett brev, underteckna det och skanna det från vilken e-postadress som helst.

  • Ange i meddelandet hela ditt namn, din födelsetid och bostadsadress så kan vi vid behov uppdatera uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

  • Ange aldrig din personbeteckning i ett e-postmeddelande.
  • Använd kypterad e-post. Skicka meddelandet till [email protected]i.

Skicka krypterad e-post

Pris

Avgiftsfri

Länkar till lagar som berör ärendet

Medborgarskapslagen

Kundtjänst

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen