Tvåfaktorsautentisering

HuoltoWeb har övergått till tvåfaktorsautentisering 11.5.2023. 

Detta gäller personer som loggar in på HuoltoWeb med kombinationen användarnamn och lösenord.

Inloggning med certifikatkort ändras inte, utan fortsätter på samma sätt som för närvarande. Om du har certifikatkort, lönar det sig att aktivera kortinloggningen. Anvisningarna för ibruktagandet av certifikatkortet finns här: skriftlig anvisning.

Från och med 11.5.2023 är alternativen för inloggning

  • certifikatkort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • tvåfaktorsautentisering: användarnamn, lösenord och engångskod från autentiseringsappen (autentiseraren) vid varje inloggning.
  • användarnamn, lösenord och engångskod från en kodkalkylator 

Autentiseringsappen kan du ladda i din smarttelefon. Som autentiseringsapp duger en applikation som utvecklats av en tillförlitlig aktör, till exempel Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. Kontakta IT-stödet i din organisation i frågor som gäller smarttelefonen och autentiseringsappen.

Installera autentiseringappen i din telefon och tillsätt autentiseringsappen här. När tvåfaktorsautentiseringen har tagits i bruk, ska du varje gång hämta verifieringskod från telefonens autentiseringsapp när du loggar in i tjänsten. Video-anvisningarna här.

Användarnamnet och lösenordet måste vara i kraft när du kopplar autentiseringsappen. Om lösenordet har upphört att gälla måste du återställa det innan du ansluter appen.

Snabbanvisning: tvåfaktorsautentisering HuoltoWeb

HuoltoWeb ansvarsanvändarna ska också ta i bruk tvåfaktorsautentisering för hantering av användare i BDSförfrågan ifall man tidigare har loggat in med kombinationen användarnamn och lösenord. Anvisningarna finns här. Inloggning med certifikatkort ändras inte.

Mer information: 

Tvåfaktorsautentisering

Vanliga frågor - tvåfaktorsautentisering

huollontuki(at)dvv.fi