Anmäla uppgifter om dödsfall

Dessa anvisningar riktar sig till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, som anmäler uppgifter om dödsfall till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Uppgifter om dödsfall lagras på nio verksamhetsställen. Om ni inte kan anmäla uppgifter om dödsfall elektroniskt skickar ni in en anmälningsblankett till det verksamhetsställe för myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger i det verksamhetsområde där personen hade sin hemkommun vid sin död.

Om den avlidna inte har sin hemkommun i Finland eller uppgiften om hemkommun saknas skickas anmälningsblanketten till det verksamhetsställe för myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger i det verksamhetsområde där personens dödsfall skedde.

När det gäller Åland skickas anmälningsblanketten till Statens ämbetsverk på Åland.

Uppgifterna om dödsfallet sparas omedelbart i befolkningsdatasystemet.

De verksamhetsställen för myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som lagrar uppgifterna om dödsfallet och vilka verksamhetsområden de tillhör räknas upp nedan.

 

Verksamhetsställen som lagrar uppgifter om dödsfall