Störningen i intygstjänsten är över

24.9.2020 9.00

Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 12.15

Störningarna i intygstjänsten har åtgärdats och det är åter möjligt att beställa intyg elektroniskt. Störningarna gällde elektroniska beställningar av levnads-, hemvist-, äktenskaps-, civilstånds- och födelseintyg.

Intyg kan beställas på vår webbplats.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

---
På grund av störningar i intygstjänsten går det för närvarande inte att beställa intyg från befolkningsdatasystemet till Suomi.fi-meddelanden. Intyget kan ändå beställas via tjänsten och själv skrivas ut eller laddas ner i PDF-format direkt efter betalningen.Störningarna gäller elektroniska beställningar av levnads-, hemvist-, äktenskaps-, civilstånds- och födelseintyg.

Orsaken utreds.

Intyget kan också beställas per telefon, e-post eller post. Du hittar beställningsanvisningar på vår webbplats.

Vi beklagar eventuella olägenheter som störningarna orsakar.

Vi har uppdaterad meddelanden 30.9.2020 kl 14.19

Störringmeddelanden