Hoppa till innehåll

Serviceavbrott som påverkar användningen av Suomi.fi -tjänster 28.9.2022 och 13.10.2022

Utgivningsdatum 20.9.2022 16.08 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 16.15

Vi gör servicearbete i befolkningsdatasystemet onsdagen den 28 september 2022 kl. 6.00–6.15 och torsdagen den 13 oktober 2022 kl. 6.00–6.15. Servicearbetet orsakar ett avbrott i användningen och det påverkar alla tjänster som har en koppling till uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Under serviceavbrottet kan man inte

  • identifiera sig i e-tjänsterna med Suomi.fi-identifikation  
  • identifiera sig i Suomi.fi-meddelanden  
  • ge eller redigera fullmakter i Suomi.fi-fullmakter
  • kontrollera egna uppgifter i befolkningsdatasystemet

Vi beklagar eventuella olägenheter som serviceavbrottet orsakar.

 

 

Störringmeddelanden