Hoppa till innehåll

Suomi.fi-viestit-meddelanden
Brottspåföljdsmyndigheten tar i bruk Suomi.fi-meddelanden – den elektroniska myndighetsposten når nu fram till fångarna

Utgivningsdatum 12.3.2020 10.33 | Publicerad på svenska 12.3.2020 kl. 10.37
Pressmeddelande

Brottspåföljdsmyndigheten har aktiverat Suomi.fi-meddelanden på arbetsstationerna avsedda för fångarnas bruk. Via meddelandetjänsten kan man skicka och ta emot e-post från de myndigheter som har tagit i bruk Meddelanden-tjänsten.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utvecklingen av Suomi.fi-meddelanden.

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker lösning för fängelserna

– I samband med ett klagomål från en fånge rapporterades det i början av året att rätten att använda e-post enligt fängelselagen inte förverkligas när det gäller intagna i slutna fängelser, berättar projektchefen för projektet Intelligent fängelse Pia Puolakka om bakgrunden till att lösning nu tagits i bruk inom myndigheten. Från och med 2015 har man kunnat skicka e-post till fångar till fängelsevisa fångposttjänster där meddelandena har skrivits ut och lämnats till fången för läsning. Problemet har dock varit att fången inte kunnat skicka eller ta emot e-post själv utan mellanhänder.

Suomi.fi-meddelanden som nu tagits i bruk är en dellösning på fångarnas e-postproblem. I Meddelanden-tjänsten kan man inte skicka meddelanden annat än till de myndigheter som har tagit i bruk tjänsten, vilket innebär att det handlar om en säker lösning när det gäller sådana myndighetskontakter som fången ofta behöver ha tillgång till för de ändamål som nämns i fängelselagen: En fånge kan ges tillstånd att sända och ta emot e-postmeddelanden av något viktigt skäl i anknytning till upprätthållande av kontakter, till utkomst eller till skötseln av arbets- eller utbildningsfrågor, rättsliga angelägenheter, social-ärenden eller bostadsfrågor eller av något annat motsvarande viktigt skäl, heter det i 12 kap. 9 § i fängelselagen.

Via Meddelanden-tjänsten kan man uträtta ärenden med bl.a. kommunala myndigheter, tingsrätter, rättshjälpsbyråer och utsökningsmyndigheter. Med i tjänsten är bl.a. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), Transport- och kommunikationsverket (Traficom), skatteförvaltningen, justitieministeriet, Brottspåföljdsmyndigheten samt arbets- och näringstjänsterna.

I Meddelanden-tjänsten kan avsändaren och mottagaren verifieras med den säkerhet som lagen förutsätter. – Man identifierar sig med bankkoder när man loggar in i tjänsten. Handledarna vid Brottspåföljdsmyndigheten har fått anvisningar för hur de ska vägleda fångarna när det gäller att använda Suomi.fi-meddelanden, säger Pia Puolakka. I år ska Brottspåföljdsmyndigheten även kartlägga andra alternativ för att ta fram fungerande e-postlösningar för slutna fängelser.


Kort presentation av Meddelanden-tjänsten

Suomi.fi-meddelanden är ett säkert sätt att kommunicera med den offentliga förvaltningen och andra organisationer som använder tjänsten. När du aktiverar tjänsten får du meddelanden elektroniskt från de e-tjänster som använder Suomi.fi-meddelanden. Ständigt introduceras flera e-tjänster. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utvecklingen och underhållet av Suomi.fi-meddelanden.

Läs mer om Meddelanden-tjänsten här: suomi.fi/meddelanden

Organisationer och tjänster som använder Suomi.fi-meddelanden hittar du här: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-meddelanden/organisationer-som-anvander-suomifi-meddelanden