main-mobile-navigation-header

Aktuellt om handläggningstiderna vid Kundtjänsten för privatpersoner – via den elektroniska tjänsten får du intygen snabbt

11.6.2020 10.05
Pressmeddelande

Handläggningstiderna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst är för närvarande längre än normalt. Observera att du via den elektroniska tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet kan beställa många intyg som du genast får tillgång till.

Rusning i tjänster och handläggningstider

Informationen uppdaterades 11 juni 2020.
  • Namnändringar, handläggningstid 2-5 månader
  • Intyg från befolkningsdatasystemet, handläggningstid 2,5 veckor
  • Förmyndarskap:
    • tillståndsärenden, handläggningstid 2 månader

Förmyndarskap: Att utnyttja lånens amorteringsfrihet

Många banker erbjuder amorteringsfrihet för lån under coronasituationen.  Observera att du inte behöver något separat tillstånd

  • om du tar amorteringsfrihet för ett lån och lånets villkor inte förändras, till exempel om återbetalningstiden inte förlängs
  • om det ingår amorteringsfria månader i det ursprungliga låneavtalet.   

Observera också att du i efterhand kan ansöka om godkännande för ändringen i lånevillkoren hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Det är rusning i personkundernas telefontjänst
Det är mest rusning i telefontjänsten genast i början av servicetiden (kl. 9–15) så vi rekommenderar att du ringer kundservicenumren något senare.
Vi beklagar olägenheterna som störningarna medför.
 
Tiedote - Henkilöasiakkaat