EU-medborgare som registrerat sin uppehållsrätt kan få hemkommun utan att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

27.3.2020 15.02
Pressmeddelande

En utlänning som flyttar till Finland får på begäran hemkommun i Finland om lagens krav uppfylls. För att få hemkommun krävs i allmänhet bl.a. ett personligt besök hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, för att säkerställa att personen i fråga verkligen vistas i Finland.

Framöver kan EU-medborgare och deras familjer under vissa förutsättningar få hemkommun också utan detta personliga besök. Det här gäller dig som:

  • är medborgare i ett EU-land, Schweiz eller Liechtenstein, eller familjemedlem till en sådan person,
  • har registrerat din uppehållsrätt som EU-medborgare hos Migrationsverket eller beviljats uppehållskort som familjemedlem,
  • som redan har fått en finländsk personbeteckning, t.ex. i samband med registreringen av uppehållsrätten, och
  • som flyttar till Finland från något annat land än Sverige, Norge, Danmark eller Island.

OBS! Den nya praxisen tillämpas inte på nordiska medborgare, eftersom skyldigheten att registrera uppehållsrätt inte gäller dem. Medborgare i de nordiska länderna behöver också i fortsättningen personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du kan anhålla om hemkommun  genom att sända din begäran via krypterad e-post. Krypterad e-post kan du sända på adressen https://turvaviesti.dvv.fi; välj "Registrering av utlänningar och internationella ärenden" som mottagare.