Hoppa till innehåll

Digitaliseringens sus på Spring Splash – Keväthumaus

27.4.2018 16.00
Pressmeddelande

Spring Splash – Keväthumaus, toppmötet för digitalisering samlade de finländska föregångarna inom den digitala boomen till Finlandiahuset den 11 april 2018. I evenemanget som ordnades av finansministeriet deltog över 800 sakkunniga med intresse för den digitala brytningen. Under dagen diskuterades bland annat hur framtidens tekniker och megatrender ser ut och hur digitaliseringen ändrar maktstrukturerna i samhället.

Evenemanget öppnades med en digital videohälsning av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. I sitt tal poängterade Vehviläinen att Finland även framöver kommer att vara bland toppländerna inom digitalisering.

I så gott som alla anföranden framfördes att vi i den digitala boomen bör dra nytta av tekniken. I en tid av artificiell intelligens och robotar växer emellertid betydelsen av mänskliga egenskaper och färdigheter. Människor behövs alltid för att tillämpa och tolka och för uppgifter som kräver kreativitet.

"Vi arbetar med att lösa problem och tekniken har alltid varit en del av denna problemlösning. Vi ska inte heller nu vara rädda för tekniken," sade hjärnforskare Katri Saarikivi uppmuntrande.

Dagen avslutades med att Anna-Maija Karjalainen, överdirektör vid den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning vid finansministeriet (OffICT), tackade deltagarna för en lyckad dag och meddelade att evenemanget nästa år ordnas av Befolkningsregistercentralen.

"Jag önskar er alla redan nu välkomna till Spring Splash 2019!" sade Janne Viskari, överdirektör för Befolkningsregistercentralen.