Betalkorten fungerar inte hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 9.2.2021

Betalkorten fungerar inte Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 9.2.2021 p.g.a. kassasystemets ändrings- och uppdateringsarbeten.

Kassasystemets ändrings- och uppdateringsarbete innebär att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar emot endast kontant betalning 9.2.2021.