Hoppa till innehåll

Avbrott i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och uträttande av ärenden för en annan persons räkning onsdagen 23.11.2022 kl. 6.00–9.00

Utgivningsdatum 16.11.2022 17.11 | Publicerad på svenska 16.11.2022 kl. 17.14

Onsdagen den 23.11. kl. 6.00–6.30 och kl. 7.00–9.00 pågår driftavbrott i Suomi.fi-fullmakter.

Onsdagen den 23.11.2022 kl. 6.00–6.30 pågår ett cirka 15 minuter långt driftavbrott i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Under avbrottet fungerar inte uträttandet av ärenden för en annan persons eller organisations räkning i e-tjänsterna och slutanvändarna kan inte administrera sina fullmakter i användargränssnittet för Suomi.fi-fullmakter. Avbrottet beror på en versionsuppdatering av databaserna för Suomi.fi-fullmakter. 

Utöver uppdateringarna av databaserna görs samma morgon den 23.11 kl. 7.00–9.00 serveruppdateringar i det bakgrundssystem som tjänsten Fullmakter använder. Under denna tid kan sådana aktörer vars rätt att uträtta ärenden för ett företags räkning grundar sig på registeruppgifter inte uträtta ärenden för företagets räkning i e-tjänsterna och inte heller administrera företagets fullmakter i Suomi.fi. Under uppdateringen av bakgrundssystemet kan man uträtta ärenden i e-tjänsterna på normalt sätt för en annan persons samt för ett företages räkning när rätten att uträtta ärenden grundar sig på en erhållen fullmakt.

Vi ber om ursäkt för besväret.

Störringmeddelanden