Aktuellt om handläggningstiderna vid Kundtjänsten för privatpersoner

1.2.2021 16.00
Pressmeddelande

Handläggningstiderna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst är för närvarande längre än normalt. Observera att du via den elektroniska tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet kan beställa många intyg som du genast får tillgång till.

Till tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Rusning i tjänster och handläggningstider

Informationen uppdaterades1.3.2021.

 • Namnändringar, handläggningstid 3-5 månader
 • Intyg från befolkningsdatasystemet, handläggningstid 2 veckor
 • Bouppteckningar, handläggninstid 9 veckor
 • Registrering av äktenskapsförord, handläggningstid 5 veckor
 • Förmyndarskap:
  • tillståndsärenden, handläggningstid 3-4 månader
  • förordningsärenden, handläggningstid 4-5 månader
 • Registrering av flyttanmälan, handläggningstid 10 dagar
 • Registrering av utlänningar, handläggningstid 7 veckor

Handläggningstider i andra tjänster

Informationen uppdaterades 1.3.2021.

 • Europeiskt arvsintyg, handläggningstid 3 veckor
 • Fastställande av föräldraskap, handläggningstid 7 dagar
 • Fastställelse av ändring av vårdnad om barn, handläggningstid 7 dagar
 • Spärrmarkeringar, handläggningstid 8 dagar
 • Släktutredningar, handläggningstid 4 veckor
 • Registering av dödsfall, handläggningstid 2 dagar

Kontaktuppgifter till kundtjänsten för privatpersoner

Häiriötiedote - koko palvelun laajuinen Störringmeddelanden Tiedote - Henkilöasiakkaat