Aktuellt om handläggningstiderna vid Kundtjänsten för privatpersoner

16.11.2020 14.00
Pressmeddelande

Handläggningstiderna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst är för närvarande längre än normalt. Observera att du via den elektroniska tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet kan beställa många intyg som du genast får tillgång till.

Till tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Rusning i tjänster och handläggningstider

Informationen uppdaterades 16.11.2020.

 • Namnändringar, handläggningstid 3-5 månader
 • Intyg från befolkningsdatasystemet, handläggningstid 2,5 veckor
 • Bouppteckningar, handläggninstid 9 veckor
 • Registrering av äktenskapsförord, handläggningstid 3 veckor
 • Förmyndarskap:
  • tillståndsärenden, handläggningstid 2 månader
  • förordningsärenden, handläggningstid 4-5 månader

Handläggningstider i andra tjänster

Informationen uppdaterades 16.11.2020.

 • Europeiskt arvsintyg, handläggningstid 3 veckor
 • Fastställande av föräldraskap, handläggningstid 7 dagar
 • Fastställelse av ändring av vårdnad om barn, handläggningstid 8 dagar
 • Spärrmarkeringar, handläggningstid 8 vardagar
 • Släktutredningar, handläggningstid 4 veckor
 • Registrering av flyttanmälan, handläggningstid 12 dagar
 • Registrering av utlänningar, handläggningstid 6 veckor

Kontaktuppgifter till kundtjänsten för privatpersoner

Häiriötiedote - koko palvelun laajuinen Störringmeddelanden Tiedote - Henkilöasiakkaat